کد خبر: 165286 A

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی:

از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی باز نگری شده است هیچ پزشکی به خاطر قصور پزشکی به حبس نرفته است.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی بااشاره به اینکه شکایت از کادر پزشکی در ایران تنها یک دهم درصد است، گفت: به طور میانگین شکایت از کادر پزشکی منجر به محکومیت ۴۰ درصد از پزشکان می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فتاحی امروز در نشست خبری با موضوع ماده ۶۱۶ و حبس پزشکان برگزار شد، گفت: این ماده مصوبه سال ۷۵ است که در صورت قتل عمد علاوه بر اینکه دیه باید پرداخت شود قاضی باید از یک تا سه سال حبس نیز در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: با بازنگری قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ماه سال گذشته ماده ۲۲ که قضات با استناد به آن حبس را جایگزین جرائم نقدی می‌کردند حذف شد.

فتاحی با اشاره به اینکه در بازنگری قانون مجازات اسلامی مواد جایگزین در نظر گرفته شده است، افزود: به طور مثال براساس ماده ۸۶ قاضی می‌تواند حبس را به جزا ی نقدی تبدیل کند و همچنین بر اساس ماده ۷۹ حبس می‌تواند، تبدیل به خدمات جایگزین شود.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از این مواد جایگزین موکول به تنظیم اجرایی ماده ۷۹ شده است، افزود: اما چون این آیین نامه در دولت مصوب نشده است قضات نمی‌توانند از مواد جایگزین استفاده کنند.

فتاحی با بیان اینکه از سال گذشته که قانون مجازات اسلامی باز نگری شده است هیچ پزشکی به خاطر قصور پزشکی به حبس نرفته است، افزود: ‌ تاکنون زیر ۲۰ مورد حکم حبس داشتیم که تعلیقی بوده و هیچ کدام آن‌ها اجرایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ تنظیم شده است و سازمان نظام پزشکی نیز نظرات کار‌شناسی خود را داده و در هیات دولت در حال بررسی است.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ابرازامیدواری کرد آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ دردولت تصویب شود تا این دغدغه از جامعه پزشکی برداشته شود.

آیین نامه ایران جامعه پزشکی حبس دولت دیه سازمان نظام پزشکی قانون قتل ماده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر