کد خبر: 165107 A

مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری خبر داد:

«بر اساس بازنگری قانون خدمات کشوری ورود به خدمت انعطاف پذیر‌تر می‌شود و استخدام در دو نوع بلندمدت با ۳۵ سال و کوتاه مدت به مدت یک سال و قابل تمدید خواهد شد. / معیارهای گزینش برای ورود به خدمت و استخدام تغییر می‌کند به نحوی که پذیرش خدمت برای واحدهای عملیاتی انعطاف پذیر‌تر خواهد شد.»

مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری از بررسی افزایش زمان کار برای رسیدن به بازنشستگی تا ۳۵ سال خبر داد و گفت: براساس بازنگری قانون خدمات کشوری ورود به خدمت انعطاف پذیر‌تر می‌شود و استخدام در دو نوع بلندمدت با ۳۵ سال و کوتاه مدت به مدت یک سال و قابل تمدید خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد طباطبایی روز یکشنبه در نشست تخصصی علمی تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر بر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری که با حضور محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل شد، افزود: معیارهای گزینش برای ورود به خدمت و استخدام تغییر می‌کند به نحوی که پذیرش خدمت برای واحدهای عملیاتی انعطاف پذیر‌تر خواهد شد.

وی درباره تغییرات قانون خدمات کشوری، گفت: در این قانون به تقسیم کار ملی توجه ویژه شده و بازیگران ملی، نقش مردم، نقش دولت، نقش NGO‌ها(نهادهای مردمی) و دستگاه‌های دولتی در قالب دو ستاد دولتی و واحدهای عملیاتی تعریف شده است.

به گفته وی در این بازنگری کارمندان به دو دسته کارمند دولت و کارمند واحد عملیاتی تبدیل می‌شوند.

وی ورود به خدمت و گزینش استخدام و همچنین نظام جدید بازنشستگی را از دیگر تغییرات قانون خدمات کشوری دانست و افزود: از آنجا که بحثبازنشستگی در کشور با بحران روبه رو شده، به همین دلیل بیشترین تغییر در بحثبازنشستگی‌ها انجام شده است.

طباطبایی تصریح کرد: براساس بازنگری انجام شده، قرار است حساب ویژه انفرادی برای هر فرد در بانک با سیستم سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح شود و حساب بلندمدت با حمایت صندوق بازنشستگی باشد، البته مسایل تامین اجتماعی نیز در قالب نظام تکمیلی در این قانون پیشی بینی شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت برطرف می‌شود، ضمن آنکه حل مساله بازنشستگی از طریق مکانیزم‌های کارکنان و استانداردهای معیشت زندگی قابل اطمینان خواهد شد.

وی تاکید کرد: عمده‌ترین تغییرات در بازنگری قانون خدمات کشوری تقسیم کار، ورود به خدمت و صندوق‌های بازنشستگی است.

وی با بیان آنکه تغییرات عمده در قانون خدمات کشوری در ۱۵ فصل قانون انجام شده است، گفت: ۷۰ درصد قانون خدمات کشوری تغییری نکرده و ۳۰ درصد آن با تغییرات مواجه شده است.

مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری، افزود: قانون خدمات کشوری در زمان تدوین و تصویب در سال‌های گذشته رویکرد نوینی را در کشور خلق کرد اما دولت جدیدی که در آن زمان سر کار آمد با مفاهیم بیگانه بود و قانون خدمات مدیریت کشوری به همین دلیل خوش شانس نبود تا مبانی و اصولش پاس داشته شود، به همین دلیل با قضاوت‌های شخصی و سلیقه‌ای و همچنین فضای سیاسی مواجه شد.

مشاور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: قانون کنونی بدون هدف است در حالی که نمی‌توانیم قانونی داشته باشیم که هدف نداشته باشد به همین دلیل تلاش شد قانون مدیریت خدمات کشوری با منطق بررسی شود.

وی درباره آسیب‌های قانون کنونی خدمات کشوری، گفت: ارتباط نظام‌ها با یکدیگر، بحثاصول قانون، ارتباط مفهومی نظام‌های منابع انسانی و ایجاد هدف از آسیب‌های قانون بود که در بازنگری آن مدنظر قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در بازنگری قانون خدمات مدیریت کشوری تلاش شد توجه ویژه‌ای به اصول متعارف و همچنین سیاست‌های کلی اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری شود.

بازنشستگی تامین اجتماعی دستگاه های دولتی دولت رییس جمهور سرمایه گذاری قانون قانون خدمات کشوری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مقام معظم رهبری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر