کد خبر: 164806 A

عضو کانون بازنشستگان شهر تهران:

«بیمه شدگان تامین اجتماعی توقع دارند تا مدیران این سازمان در جهت رفع نگرانی آن‌ها و حفظ منافع کارگران و مستمری بگیران اقدام کنند و مدیران و مسئولان تامین اجتماعی وظیفه دارند درخصوص این طرح موضع گیری صریح و روشن داشته باشند.»

عضو کانون بازنشستگان شهر تهران خواستار رسیدگی و اظهار نظر صریح مدیران سازمان تامین اجتماعی درخصوص طرح ادغام بخش درمانی این سازمان با سازمان بیمه سلامت شد.

«مهدی مجیدی» مدیران و مسئولان سازمان تامین اجتماعی را مسئول حفاظت از منافع بیمه شدگان این سازمان دانست و به خبرنگار ایلنا گفت: طرح ادغام صندوق‌های درمانی اعتراض جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی را به دنبال داشته است.

وی گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی توقع دارند تا مدیران این سازمان در جهت رفع نگرانی آن‌ها و حفظ منافع کارگران و مستمری بگیران اقدام کنند و مدیران و مسئولان تامین اجتماعی وظیفه دارند درخصوص این طرح موضع گیری صریح و روشن داشته باشند.

مجیدی با اشاره به اینکه صاحبان سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان این سازمان هستند ادامه داد: ایجاد تغییرات عمده و اساسی در ساختار اداری و مالی سازمان، بدون اطلاع و رضایت صاحبان اصلی تامین اجتماعی تصرف غیرقانونی این صندوق عظیم و در واقع خلاف قانون است.

این فعال حقوق صنفی کارگران بازنشسته افزود: منابع مالی تامین اجتماعی از محل پرداختی حق بیمه بیمه شدگان این سازمان طی سالیان متمادی تامین شده است. تمام اموال، املاک، مراکز ملکی درمانی سازمان و تجهیزات موجود در آن‌ها متعلق به اقشار تحت پوشش تامین اجتماعی است. بنابراین تفکیک بخش‌های سازمان و ادغام آن با ارگانهای دولتی و غیر دولتی، دخل و تصرف در اموال شخصی بخشی از مردم کشور است.

به گفته مجیدی مدیران تامین اجتماعی موظفند در تصمیم گیری‌ها منافع بیمه شدگان را در اولویت قرار دهند و بر این اساس در جهت الغای طرح ادغام صندوق‌های درمانی حرکت کنند.

تامین اجتماعی طرح ادغام صندوق های بیمه ای در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر