کد خبر: 155477 A

مرندی:

مسئولان وزارت بهداشت باید با برنامه ریزی‌های جدی و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت سلامت جامعه حرکت کنند، مجلس نیز حامی این برنامه هاست.

ایلنا: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در شرایط اقتصاد مقاومتی از تولید داروهای داخلی که هم کیفیت بهتری دارند و هم باعثصرفه جویی در منابع می‌شوند حمایت می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، " علیرضا مرندی " با تأکید بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی افزود: مسئولان وزارت بهداشت باید با برنامه ریزی‌های جدی و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت سلامت جامعه حرکت کنند، مجلس نیز حامی این برنامه هاست.

وی با اشاره به منابع سنگینی که در بخش تجهیزات پزشکی هزینه می‌شود، اظهار داشت: اگر در این زمینه بتوانیم پیشرفت کنیم، هم از خروج مبالغ ارز از کشور جلوگیری کرده‌ایم و هم هزینه مورد نظر را در جای مناسب تری مصرف می‌کنیم.

مرندی به مقوله پزشک خانواده و خودمراقبتی و آموزش بهداشت پرداخت و ادامه داد: اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور ضرورت دارد و با ترویج خود مراقبتی و ارتقای آموزش بهداشت در سطح عمومی مبالغ عظیمی پول صرفه جویی می‌شود و به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به تصویب طرح افزایش جمعیت در آینده نزدیک در مجلس و تأکید بر اجرای آن گفت: باید عوامل بازدارنده نسل مانند سزارین را حذف کرد و با آموزش، مردم را از خطرات سزارین آگاه سازیم تا رشد نرخ جمعیت کشور در حد متعادل باشد.

ارز اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی پزشک خانواده جامعه رشد سلامت صرفه جویی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر