کد خبر: 129337 A

از ۴۵۰ آزمایشگاه تشخیص سل در کشور، تعداد آزمایشگاه‌ها ۳۹۶ مورد در زمینه اسمیر با دید مستقیم میکروب سل، ۴۶ مورد آزمایشگاه کشت، ۹ مورد آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای سل و یک آزمایشگاه ملی مرجع سل فعالیت دارند.

ایلنا: کار‌شناس آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت، از فعالیت ۴۵۲ آزمایشگاه تشخیص بیماری سل در مراکز بهداشتی درمانی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، " مصطفی قلمی نوبر " گفت: از این تعداد آزمایشگاه‌ها ۳۹۶ مورد در زمینه اسمیر با دید مستقیم میکروب سل، ۴۶ مورد آزمایشگاه کشت، ۹ مورد آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای سل و یک آزمایشگاه ملی مرجع سل فعالیت دارند.

وی در ادامه هدف از برگزاری کارگاه آموزشی سل را ارتقای دانش شناسایی، استانداردسازی روش‌ها، کنترل کیفی و ایمنی در آزمایشگاه‌های سل استان عنوان کرد و افزود: امید است پس از برگزاری این دوره آموزشی شاهد ارتقاء بیش از پیش شناسایی و گزارش دهی موارد سل و عملکرد آزمایشگاه‌ها باشیم.

براساس این گزارش، مهم‌ترین محورهای مورد بحثدر این کارگاه آموزشی؛ اپیدمیولو‍ژی بیماری سل در جهان، ایران و استان، استانداردسازی و کنترل کیفی در آزمایشگاه سل، کلیات اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاههای سل، معرفی پرونده بیماران مسلول و پایش درمان بیماران، سل مقاوم به درمان، نرم افزار آنلاین ثبت و آنالیز داده‌های بیماران مبتلا به سل، داروهای ترکیبی ضد سل، مدیریت خطر در حین انتقال نمونه و کار عملی در آزمایشگاه بود.

ایران بیماری سل جهان درمان سلامت نرم افزار وزارت بهداشت فعالیت آزمایشگاه سل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر