کد خبر: 129235 A

مرکز پیشگیری از وقوع جرائم پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی گروه اخلاق پزشکی و اساتید علمی دانشگاه‌ها فعال شده است.

ایلنا: معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی اهم فعالیت‌های صورت گرفته در طی ۱۰۰ روزه این واحد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارایلنا، گزارش ارایه شده از سوی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است:

۱ - تدوین گردش کار و فرآیند‌ها در دادسرا و هیات‌های انتظامی

۲ - تهیه چارت تشکیلاتی معاون انتظامی، دادسرا‌ها، هیات‌ها و ارسال آن به شورای معاونین

۳ - تهیه دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های کار‌شناسی و ارسال آن به شورای معاونین

۴ - تهیه منشور معاونت‌های انتظامی، دادسرا‌ها، هیات‌های انتظامی و ابلاغ آن به کل کشور به منظور تدوین رسالت و شعار سازمانی در برخورد با پرونده‌ها

۵ - تهیه و تدوین محتوای آموزشی نحوه پیشگیری از قصور پزشکی جهت ارایه کشوری و آموزش به کلیه پزشکان و عوامل اجرایی

۶ - تشکیل و راه‌اندازی دوره جدید هیات‌های انتظامی و دادسرا در کل کشور و هیات عالی در تهران

۷ - معرفی کار‌شناسان و صدور حکم

۸ - تشکیل شعبه ویژه برخورد با تخلفات تعرفه‌ای

۹ - عضویت در کمیته سازمان‌های مردم نهاد معاونت آموزشی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

۱۰ - عضویت در کمیته نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مواد مخدر و تدوین دستورالعمل صلاحیت سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به پرونده‌های تأسیس مراکز غیرمجاز درمان سوء مصرف مواد، در غیر موارد صلاحیت دادگاه انقلاب

۱۱ - اجرای طرح کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا و هیات‌های انتظامی

۱۲ - اجرای طرح تجمیع بایگانی پرونده‌ها در دادسرا

۱۳ - تدوین آیین نامه امحاء پرونده‌ها و ارسال به شورای معاونین

۱۴ - افزایش شعبه دوم تجدید نظر و شعبه دوم هیات عالی

۱۵ - فعال کردن مرکز پیشگیری از وقوع جرائم پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی گروه اخلاق پزشکی و اساتید علمی دانشگاه‌ها


۱۶ - بازنگری، اصلاح و یکسان‌سازی برنامه‌های نرم‌افزاری دادسرا‌ها و هیات‌های انتظامی کل کشور

آیین نامه اخلاق پزشکی انقلاب جرم دادسرا درمان سازمان نظام پزشکی قوه قضاییه معاون مواد مخدر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر