کد خبر: 747787 A

گوساله‌ای که در نتیجه رعد و برق تلف شده و با تراکتور برای دفن شدن حمل می‌شود گاو را به بدرقه‌ای متاثر کننده مجبور کرده است.

ینی شفق

رعد و برق تراکتور گاو بدرقه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر