کد خبر: 736304 A

در پایتخت مصر گورستانی وجود دارد که در اتاق‌های آرامگاه خانوادگی، فقرا و بی‌خانمان‌های شهر در کنار مردگان زندگی می‌کنند انگار که آنجا یک محله شهری است.

به گزارش ایلنا به نقل از ینی شفق، این محله بدون اسم قاهره که خانه فقیران شده است و انسان‌های فقیر شهر در عوض مواظبت از آرامگاه‌های خانوادگی در این اتاق‌ها ساکن هستند.

قبرستان ا8

قبرستان 9

قبرستان 7

قبرستان 7

قبرستان 6

قبرستان 5

قبرستان 4

قبرستان 2

قبرستان 1

 

 

 

 

 

 

 

پایتخت فقیر گورستان مصر بی خانمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر