کد خبر: 696852 A

از موزه کنفوسیوس که در مدت 5 سال ساخته شده است، پرده برداری شده و این موزه به طور آزمایشی آغاز به کار می کند.

رادیو چین: نخستین آثار فرهنگی که شامل بیش از دو هزار مورد می شود، در این موزه نگه داری می شود. مساحت این موزه به 55 هزار مترمربع می رسد و پس از آغاز به کار رسمی، دارای بیش از 700 هزار مورد از آثار فرهنگی خواهد بود که از بیش از 300 هزار مورد از کتاب ها و یادداشت های خانواده کون، بیش از 40 هزار مورد از کتاب های قدیمی پس از سلسله سونگ و بیش از 8 هزار لباس از سلسله مینگ و چینگ و آلات موسیقی مربوط به آیین پرستش کنفوسیوس است.
 
نمایشگاه دایمی موزه کنفوسیوس به سه بخش عصر کنفوسیوس، زندگی کنفوسیوس، هوش کنفوسیوس، کنفوسیوس و تمدن چین، کنفوسیوس و تمدن جهان و کنفوسیوس جاودان تقسیم می شود.

 

تمدن جهان چین موزه موسیقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر