کد خبر: 687042 A

این دایناسور نزدیک به 3 متر ارتفاع داشته است.

دایناسور کامپتوسوروس حدود 150 میلیون سال پیش بومی ایران بوده است. آثار و رد پاى این دایناسور در کرمان یافت شده است. این دایناسور نزدیک به 3 متر ارتفاع داشته است 

15409294651524645518
منبع: سیناپرس
ایران دایناسور بومی کامپتوسوروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر