کد خبر: 680722 A

​زمین و آفتاب کافی؛ پارک صحرایی صنعت فتوولتائیک واقع در صحرای تنگر منطقۀ نینگ شیا کسب و کار زیادی مرتبط با این صنعت و تجهیزات نیروگاهی آن معرفی کرده است. این پارک صنعتی زنجیره ای از صنایع «مواد سیلیکونی + سیلیکونی + اجزاء فتوولتائیک + نیروگاه فتوولتائیک» به وجود آورده که هدف آن پایه گذاری یک درۀ سیلیکونی در صحرا است.

منبع: رادیو چین

چین صنعت کسب و کار نیروگاه سیلیکونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر