کد خبر: 667663 A

درگیری گروهی مذهبی با نام ال‌آپوسنتو آلتو که مدعی بود زمین بزرگی که حالا پارکینگ ورزشگاه شده به آنها تعلق دارد با باشگاه آلیانسا لیما و پرطرفدار در پرو که این زمین را برای خودش می داند.

به گزارش ایلنا، عکس فوق مربوط به درگیری گروهی مذهبی با نام ال‌آپوسنتو آلتو که مدعی بود زمین بزرگی که حالا پارکینگ ورزشگاه شده به آنها تعلق دارد با باشگاه آلیانسا لیما و پرطرفدار در پرو که این زمین را برای خودش می داند، است.

منبع: رکنا

پرو زمین ورزشگاه درگیری پارکینگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر