کد خبر: 647490 A

هرگز در زمانی که به شدت عصبانی هستید به رختخواب نروید.

به گزارش ایلنا، پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه پکن می گویند خوابیدن با خاطرات غم انگیز یا عصبانیت، فراموش کردن آن را دشوار می کند.به همین دلیل آنان تاکید می‌کنند که افراد هیچ گاه نباید در حالت عصبانیت به خواب بروند.

پاسخ احساسی فرد پس ازیک حادثه بد، درصورتی که بیدار بماند تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.در مقابل زمانی که فرد پس از وقوع رویداد احساسی منفی بخوابد خاطرات این حادثه در مغز تقویت و با قوای بیشتری حفظ می شود.
 
محققان تاکید کردند که انسان در حالت عصبانیت نباید بخوابد، هرگونه بحث و جدل شدید و احساسات منفی قبل ازخواب، فراموش کردن، رهایی و خلاص شدن از احساسات منفی و عصبانیت را پس از بیداری دشوارتر می ‌کند.

منبع: رکنا

پکن خواب علوم پزشکی مغز رختخواب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر