کد خبر: 636526 A

اکثر ما با چهره هواپیماها در آسمان آشنا هستیم اما خیلی از ماها هیچگاه فرصت این را نداشتیم که دقیق تر به آنها نگاه کنیم و ببینیم قطعات هواپیماها چطور به هم متصل می شوند یا زمانی که به پایان عمرشان رسیدند چه اتفاقی برای آنها می افتد ؟

اکثر ما با چهره هواپیماها در آسمان آشنا هستیم اما خیلی از ماها هیچگاه فرصت این را نداشتیم که دقیق تر به آنها نگاه کنیم و ببینیم قطعات هواپیماها چطور به هم متصل می شوند یا زمانی که به پایان عمرشان رسیدند چه اتفاقی برای آنها می افتد ؟

عکاسی مایک کلی

عکاسی در صنعت هوانوردی

عکاسی در صنعت هوانوردی

عکاسی از هواپیماها

عکاسی از هواپیماها

عکاسی در صنعت هوانوردی

عکاسی از هواپیماها

پروژه عکاسی مایک کلی

عکاسی از هواپیماها

عکاسی از هواپیماها

عکاسی در صنعت هوانوردی

 

تولد مرگ تصاویر زندگی هواپیماها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر