کد خبر: 635240 A

به دلیل صرفه جویی از هزینه؛

امروزه شرکت های تجاری بیش از گذشته از ربات ها برای خودکار سازی فرایندهای مختلف استفاده می کنند. اما قرار است در آینده پای آنها به رستوران ها و دیگر محیط های عمومی نیز باز شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ویتری، استفاده از رباتها در رستورانها، فروشگاهها، هتلها، فرودگاهها و غیره برای انجام امور مختلف مزایای فراوانی دارد. با این کار صرفه جویی فراوانی در هزینههای مربوط به استخدام نیروی کار به عمل میآید.

باید توجه داشت که تولید رباتهای کوچک کارگر که بتوانند وظایف ساده را در رستورانها و فروشگاهها بر عهده بگیرند تا 10 برابر ارزانتر از هزینه استخدام نیروی انسانی تمام میشود و همین امر مشوقی جدی برای صاحبان مشاغل کوچک و متوسط است.

بنابراین اگر تا پیش از این شاهد کاربرد رباتها تنها در کارخانههای بزرگ و توسط شرکتهای بزرگ بودهایم، این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.

درحال حاضر از رباتها برای انجام امور سادهای مانند سرو نوشیدنیها یا دریافت سفارشات استفاده میشود. اما در آینده شاهد استفاده از رباتهای آشپز نیز در رستورانها خواهیم بود.

گفتنی است بر اساس پژوهشی که به تازگی توسط دانشگاه ام آی تی انجام شده، در صورتی که رباتها و انسانها در کنار هم برای انجام امور حرفهای تلاش کنند، بهرهوری آنها افزایش خواهد یافت.

 

آی تی رستوران ها صرفه جویی نیروی انسانی نیروی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر