کد خبر: 625500 A

سد شاه عباسی است که ارتفاعی بالغ بر 60 متر دارد این سد که می‌توان آن را نمونه‌ای از توسعه پایدار به حساب آورد در میان مردم محلی به طاق عباسی مشهور است.

این سد با 60 متر ارتفاع علاوه بر این که جزو قدیمی‌ترین و بزرگترین سد قوسی جهان است. در رده پر رکوردترین بنای تاریخی ایران با دارا بودن رکورد 550 ساله بلندترین سد جهان جای گرفته است. این سد به خاطر عرض تاج آن که حدود 1 متر است رکورد دار نازک‌ترین سد جهان است.

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

 

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

 

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

 

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان

منابع:همگردی،سیری در ایران

ایران توسعه پایدار جهان سد نازک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر