کد خبر: 625143 A

ناسا در نظر دارد با ارسال دستگاهی به ایستگاه فضایی بین‌المللی، سردترین دما را در فضا ایجاد کند.

ناسا قصد دارد دستگاهی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کند تا دمایی 10 میلیارد برابر سردتر از زمین به وجود آورد.

این دستگاه موسوم به "آزمایشگاه سرد اتم" (CAL)، ابزاری در اندازه یک جعبه یخ است که به همراه موشک "سیگنوس"(Cygnus) شرکت آمریکایی "اوربیتال ای‌تی‌کی" (Orbital ATK) به فضا پرتاب خواهد شد تا به دانشمندان در مشاهده ویژگی‌های کوانتومی عجیب اتم‌های بسیار سرد کمک کند.

بر اساس گزارش ایسنا، برای سرد کردن فضای ابری اتم‌ها، ترکیبی از لیزر و آهن‌ربا در کسری بالاتر از صفر مطلق(منفی 273.15 درجه سلسیوس یا منفی 459.67 درجه فارنهایت) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  

صفر مطلق، سردترین دمای جهان و امکان دسترسی به آن، غیرممکن است زیرا اتم‌ها در این نقطه، از حرکت می‌ایستند اما دستگاه CAL می‌تواند فضای ابری اتم‌ها را تا یک دهم میلیارد درجه بالای صفر مطلق سرد کند و در نتیجه، موجب حرکت بسیار آهسته آنها و نمایش پدیده کوانتومی میکروسکوپی شود.

این فضاهای ابری موسوم به "چگالش بوز-اینشتین"(BEC) را می‌توان روی زمین به وجود آورد اما روی زمین، نیروی جاذبه وجود دارد. نیروی جاذبه، فضاهای ابری را با سرعت بسیار زیاد به سمت پایین می‌برد؛ بنابراین می‌توان آنها را تنها در کسری از ثانیه مشاهده کرد.

محیط ریزگرانشی بیرون از ایستگاه فضایی بین‌المللی، بر این مشکل مشخص غلبه خواهد کرد و به دانشمندان این امکان را خواهد داد که از روی زمین، تجهیزات مورد نظر را کنترل و اتم‌ها را تا مدت زمان 10 ثانیه مشاهده کنند.

پرتاب موشک سیگنوس، برای دوشنبه ساعت 13:9 دقیقه به وقت تهران برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ساینس‌الرت،

ایستگاه فضایی بین المللی جهان زمین لیزر روی زمین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر