کد خبر: 551385 A

پل‌های تاریخی لرستان که منحصربه‌فردترین پل‌های دنیا هستند در شرف ثبت در فهرست آثار تاریخی جهان هستند. این استان به دلیل ۹۰ تاریخی به سرزمین پل‌های تاریخی معروف است.

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

 

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر


 

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

 

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

 

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

 

پل تاریخی کلهرت در شهرستان پلدختر / لرستان پایتخت پل های تاریخی در دنیا + تصاویر

  منبع: باشگاه خبرنگاران

آثار تاریخی جاذبه های تاریخی جاذبه های گردشگری میراث فرهنگی پل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر