کد خبر: 529661 A

توجه به سهم شهروندان و لحاظ کردن میزان نیاز آنها در پروژه های شهری مولفه ای مهم برای تدوین و طراحی پروژه های عمرانی است و بدون شک این رویکرد، روند توسعه و عمران شهری را نیز افزایش می دهد.

سعید طلوعی- شهردار منطقه ۷ در جهان اقتصاد نوشت: به واقع پروژه‌های عمرانی همسو با نیاز شهر و شهروندان به عنوان یکی از ابزارهای لازم زمینه را برای اجرای موفق طرح های توسعه شهری فراهم می کند. بر این اساس پروژه های عمرانی از مهمترین سازه های اجتماعی یک کلانشهر هستند و لحاظ کردن موضوع کمی و کیفی در اجرای اقدامات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه به آن از ملزومات مدیریت شهری به شمار می‌رود.

این میان کیفیت موضوع مهمی در اجرای پروژه های عمران شهری است و توجه به این مهم موجب پیشگیری از دوباره کاری ها و همچنین کاهش هزینه های شهری می شود؛ بهره برداری از منابع مالی کافی همچنین زمینه را برای اجرای طرح های کلان تر شهری فراهم می کند. این در حالی است که هدف از توجه به سرعت و کیفیت پروژه ها رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری و اهمیت دادن به مهم ترین وظیفه شهرداری که همان خدمت رسانی است، می‌باشد.

نکنه دیگر در این مبحث اهمیت توانمندی متخصصان مسائل شهری و مهندسین عمران در مجموعه مدیریت شهری  است چرا که بهسازی شهر در راستای گام برداشتن در مسیر رعایت اصول، قواعد و استانداردهای کیفی مطلوب باید در اولویت وظایف شهرداری ها باشد و شهرداری منطقه نیز با اشراف بر اهمیت این مهم توجه ویژه ای برای رعایت استانداردهای کمی و کیفی در اجرای طرح ها لحاظ کند.

بر این باورم که هر پروژه عمرانی به مرور زمان هویت شهر را می سازد و دقت در مطالعات و طراحی پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که پروژه های عمرانی به عنوان یک سازه اجتماعی همواره در معرض دید شهروندان است. این میان رعایت مسائل زیباسازی بر مبنای خلاقیت در کنار توجه به کیفیت و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها باید مورد توجه مسئولان درگیر در مدیریت شهر قرار گیرد.

مطمئنا در صورت رعایت مواردی همچون انجام مهندسی ارزش در طرحها از بدو مرحله مطالعاتی تا زمان بهره برداری از پروژه به منظور کاهش هزینه ها، بهبود روشها و بهینه سازی پروژه های عمرانی؛ تــوجه به بهره برداری و نیازها وامکانات بهـره بردار در مرحله مطـالعات و طــراحی پروژه های عمرانی؛ رفع  نقایص موجود در قوانین وبخشنامه ها، بهره گیری از روشهای جدید در امر مطالعه، توجه و بهبود تشکیلات سازمانی کارفرمایان و مجریان پروژه های عمرانی ، بهره گیری از تیم های کارشناسی مجرب و استفاده مناسب از شیوه های مدرن و سودمند شهری متناسب با استانداردهای مطلوب خواهیم داشت.

جهان خدمت رسانی خلاقیت کاهش هزینه منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر