کد خبر: 529560 A

"سازمان فضایی آمریکا"(ناسا) دو تصویر از یک کهکشان فعال و یک سحابی قلب منتشر کرد.

سحابی قلب یا  "آی سی 1805"  یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی ذات‌الکرسی است و در بازوی برساوش در کهکشان راه شیری قرار دارد.

این سحابی به شکل قلبی از ابر و گرد و غبار دیده می‌شود که نتیجه امواج ساطع‌شده از ستارگان داغی است که در صورت فلکی آن قرار دارند.

در طیف نشری خطی این سحابی نشانه‌هایی از عناصر هیدروژن، اکسیژن و گوگرد دیده شده است.

سحابی گسیلشی، ابری است از ماده که در آن ستارگانی بسیار درخشان و سوزان جای دارند، نور این ستارگان در طیف فرابنفش باعث برانگیختگی اتم‌های گاز شده و در نتیجه نور نسبتاً فراوانی از سحابی گسیل می‌شود.

در سحابی‌های گسیلشی اتم‌ها توسط تابش فرابنفش ناشی از ستاره یا ستارگان داغ یونیده شده و به‌دنبال این در نور مرئی تابش دوباره داشته و دیده می‌شوند.

تصویر دیگری که ناسا منتشر کرده از کهکشان "NGC 178" است. این کهکشان با وجود آنکه قطر آن نصف کهکشان راه شیری است اما با سرعتی بسیار زیاد در حال ایجاد ستارگان جدید است و از این نظر بسیار فعال به نظر می‌رسد.

فاصله این کهکشان با زمین حدودا 64 سال نوری است.

قطر این کهکشان کوچک در حدود 40 هزار سال نوری است و به طور متوسط در سال ستارگانی با نصف جرم خورشید می‌سازد که آن را در زمره کهکشان‌های بسیار فعال قرار می‌دهد.

این تصویر بوسیله تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است.

منبع: ایسنا

تلسکوپ فضایی هابل جرم قلب گاز ناسا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر