کد خبر: 326141 A

ایلنا: کودکان چینی با روش های خاصی درس می خوانند.

به گزارش ایلنا، همانطور که در عکس ها مشاهده میشود در این دبستان چینی برای دور نگاه داشتن سر کودکان از روی کتاب از میله های مخصوصی استفاده میشود.

این عمل باعث جلوگیری از صدمه وارد شدن به چشم کودکان میگردد. از طرف دیگر برای درست ایستادن هم ترفند هایی بکار گرفته میشود که در عکس های این آلبوم خواهید دید.

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

روش خاص درس خواندن کودکان چینی

 

 

کودکان چینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر