کد خبر: 311309 A

ایلنا: تصویر زیرسربازان روسیه را در پایگاه حمیمیم در سوریه نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، تصویر زیرسربازان روسیه را در پایگاه حمیمیم در سوریه نشان می‌دهد.

139448_936

139449_841

139450_714

139451_492

139452_917

139453_227

139454_673

 

سربازان روسیه
نرم افزار موبایل ایلنا