کد خبر: 236529 A

یک منبع آگاه به روزنامه ایران گفت که دولت قبلی تنها ۳ روز مانده به تحویل دولت به حسن روحانی، نیروهای جدیدی را وارد نهاد ریاست جمهوری کرده است. به گفته این منبع موثق برخی از این افراد از خویشاوندان و نزدیکان وزرای دولت سابق هستند.

روزنامه ایران در ستون «دیگه چه خبر؟» خود نوشت: در حالی که برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر سعی کردند خبر جا به جایی شماری از نیروهای نهاد ریاست جمهوری را بزرگنمایی و آن را نقیض مشی اعتدالی دولت عنوان کنند یک منبع آگاه به روزنامه ایران گفت که دولت قبلی تنها ۳ روز مانده به تحویل دولت به حسن روحانی، نیروهای جدیدی را وارد نهاد ریاست جمهوری کرده است. به گفته این منبع موثق برخی از این افراد از خویشاوندان و نزدیکان وزرای دولت سابق هستند.

ایران حسن روحانی دولت رسانه نهاد ریاست جمهوری روزنامه نیروهای منبع یادگاری موثق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر