کد خبر: 175304 A

با توجه به سنگ پرانی کنگره آمریکا در مورد معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به دلیل آنچه «حضور در گرونگانگیری سفارت آمریکا» خوانده می شود، رییس جمهور در پی معرفی فرد دیگری در این زمینه است.

خبرنگار «انتخاب» گزارش داد که از «نهاوندیان» به عنوان یکی از گزینه های اصلی نمایندگی ایران در سازمان ملل یاد می شود.

با توجه به سنگ پرانی کنگره آمریکا در مورد معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به دلیل آنچه «حضور در گرونگانگیری سفارت آمریکا» خوانده می شود، رییس جمهور در پی معرفی فرد دیگری در این زمینه است.

براین اساس، شنیده شده با وجود حضور نسبتاً موفق نهاوندیان در دفتر رییس جمهور با همراهی و کمک تمام قامت حسین فریدون، احتمال فرستادن وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بسیار است.

نام «نهاوندیان» که هنوز انتصابش به این سمت قطعی نشده، در میان ۴ گزینه ی اصلی پست «نمایندگی ایران در سازمان ملل» است.

این درحالیست که منابع خبری به «انتخاب» گفته اند که در صورت قطعی شدن انتصاب دکتر نهاوندیان، شریعتمداری معاون اجرایی فعلی رییس جمهور، یکی از گزینه های احتمالی ریاست دفتر رییس جمهور خواهد بود.

ایران رییس جمهور سازمان ملل کنگره آمریکا معاون زمینه معرفی نماینده دفتر نهاوندیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر