خبرگزاری کار ایران

قیمت انواع موتورسیکلت امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

asdasd
کد خبر : ۱۴۷۶۰۲۶

در این گزارش قیمت روز بازار انواع مدل‌های موتورسیکلت خارجی و ایرانی را گردآوری نموده ایم.

قیمت موتورسیکلت

نیروموتور

مدل

قیمت ( تومان )

Yamaha MT25 1401

۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰

WR 155 1401 یاماها

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha XSR 155 1401

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha NMAX150 (KLS) 1401

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha Aerox155 ABS 1401

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha NMAX150 1401

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha Aerox155 1401

۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰

یاماها Mx King 1401

۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰

Yamaha GrandFilano 1401

۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰

1401 Galaxy Jx250

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy NH180 1401

۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy NA180 1401

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy J200 1401

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

Sf180‎‎ 1401

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy FX150 1401

۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy SR200 1401

۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

راکز 125 1401

۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰

GY 200 1401

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy X125 1401

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy CL150 (KLS) 1401

۹۳,۵۰۰,۰۰۰

احسان شکاری 200 1401

۹۳,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy TN110 1401

۹۳,۵۰۰,۰۰۰

احسان شکاری 150 1401

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

Daichi CR 150 1401

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy CL150 1401

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

Daichi VP 125 1401

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

احسان 200 1401

۶۸,۵۰۰,۰۰۰

احسان 150 1401

۶۷,۴۰۰,۰۰۰

احسان 125 استارتی 1401

۶۵,۹۰۰,۰۰۰

احسان 125 هندلی 1401

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

Yamaha XMAX250 1401

۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰

Yamaha R25 1401

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

Yamaha QBIX125 1401

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

1401 یاماها WR 155

۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰

Star HLX 1401

۹۵,۲۰۰,۰۰۰

بنلی

مدل

قیمت ( تومان )

بنلی کی وی vieste 249 سال 1402

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

بنلی اس 180 سال 1402

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

اس 180 سال 1401

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

کی وی 150 سال 1402

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

کی وی 150 سال 1401

۷۱,۰۰۰,۰۰۰

لئونچینو 249 سال 1402

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

لئونچینو 249 سال 1400

۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰

لئونچینو 249 سال 1401

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

بنلی اس 249 سال1402

۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰

اس 249 سال 1400

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اس 249 سال 1401

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

بنلی تی ان تی 25 ان سال 1402

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی 25 ان 1401

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

بنلی تی ان تی 150 سال 1402

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی نیو 150 سال 1400

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی 150 سال 1401

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰

تی آر کی 250

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تی آر کی 249 سال 1402

۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

وی زد 125 سال 1400

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

تی ان 250 سال 1400

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی 249 اس 1401

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تی ان تی 250 نیو فیس

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کویر موتور

مدل

قیمت ( تومان )

Adventure 249 ABS 1401

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

Primavera Yacht Club 150 1401

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Scrambler 249 1401

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

Flat Track 249 1401

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

Estrella 249 1401

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

Primavera Touring 150 1401

۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰

Duke 249 ABS 1401

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

Svartpilen 249 ABS 1401

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

Aquila 249 ABS 1401

۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰

RC 200 ABS 1401

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

Duke 200 1401

۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

V 249 1401

۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

Z4 249 T 1401

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

Medley 150 ABS 1401

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

Z4 249 R 1401

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

C2 249 1401

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

Liberty S 150 ABS 1401

۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

ET1 1401

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

LPB 170 1401

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

Liberty 150 ABS 1401

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

TG 170 1401

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

HPS 249 Pagani 1401

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

1401 (Spoke)TC MAX

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

1401 TC MAX

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

1401 Z2 150 G1 (Spoke Rim)

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

1401 Z2 150 Z2

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

1401 Z2 150 G1

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

Z2 150 U 1401

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

CUx Ducati 1401

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

T4 200 1401

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

iTank 1401

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

TC 1401

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

CUx 1401

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

N2 230 N 1401

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

200R SE 1401

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

N2 230 1401

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

TS-X 1401

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

ST3 220 1401

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

iTango 1401

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

T2 248 N 1401

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

S2 ADV 150 1401

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

S5 150 1401

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

S2 150 1401

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

S1 125 (Type 2) 1401

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

CDI 200 1401

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

CDI 150 1401

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

CDI 125 1401

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ES5 1500 1401

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

ES5 N 2000 1401

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

ES1 1800 1401

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ES1 1800 1401

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

ES8 1500 1401

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

ES6 1500 1401

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

1401 ۱۹۵۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

ES2 1500 1401

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

M1 70 1401

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MAD Truck 1401

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

EST2 1500 1401

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

EST4 1500 1401

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

MAD 1401

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

دینو

مدل

قیمت ( تومان )

کاوان 150 سال 1401

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

کاوان 150 سال 1399

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

کاوان 150 سال 1400

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کاوان پلاس 125 سال 1400

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

دینو مدل کاوان پلاس مدل 1401

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ویند 200 سال 1399

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

ویند 200 سال 1401

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ویند 200 سال 1400

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

لئوپارد 200 سال 1399

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

کاوان 125 سال 1399

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

جفت سیلندر کروز 250

۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰

طرح کلیک 150 سال 1400

۴۷,۵۰۰,۰۰۰

فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

فیدل 200 اس وای ام سال 1399

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فیدل 200 اس وای ام سال 1400

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

زد 2 150 سال 1398

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

زد 2 200 سال 1400

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

دینو بندا BD249 سال 1402

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر مدل‌ها

مدل

قیمت ( تومان )

یاماها wr155 سال 1401

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کبیر کلیک 150 سال 1401

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

کبیر کی ال دی 200 1401

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

کبیر کلیک 150 سال 1401

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

لیفان پی کی 135 سال 141

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس ان اس 160 سال 1401

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

یاماها گرند فیلانو 125 سال 1401

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها Aerox 155 سال 1401

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401

۶۹,۰۰۰,۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس 200 سال 1401

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

همتاز آر اس 150 سال 1400

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

رهرو طرح باکسر سال 1401

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پرواز مدل CDI 150 سال 1401

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پرواز مدل 125 CDI سال 1401

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

تریل پرواز جی وای 200 سال 1401

۷۷,۵۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر سال 1401

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سحر 125 استارتی 1401

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

سحر آر سی جی 200 سال 1399

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

نامی 2000 وات سال 1401

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

دایچی 3000 ای سی سال 1399

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

هوندا طرح ویو 125

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

هوندا اچ مدل سی بی 190 1401

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

هوندا اچ مدل سی بی 190 سال 1401

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی)

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هوندا کلیک ای 150 سال 1400

۹۳,۵۰۰,۰۰۰

هوندا کلیک ای 150 سال 1401

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

هانی کلیک 150 سال 1401

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

دایچی سی آر 150 سال 1400

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دایچی ار ایکس 249

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دایچی 3000 ای سی سال 1401

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پالس ان اس 200

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

باجاج ار اس 200 سال 1400

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

باجاج 220 Avenger سال 1401

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج ان اس 160 سال 1400

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

باجاج بکسر 150 سال 1398

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395

۷۱,۰۰۰,۰۰۰

باجاج مدل Avenger 220 سال 1401

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس 200 ان اس سال 1401

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

ارشیا 150 سی جی سال 1398

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

رایکا 125 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

یاماها Aerox 155 سال 1400

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

یاماها ام تی 25

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1401

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

یاماها ایروکس 155 سال 1401

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

یاماها کیوبکس 125 سال 1400

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

یاماها کیوبکس 125 سال 1399

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

یاماها XSR 155

۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

یاماها NMAX 155

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

یاماها NMAX 155 کی لس

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیک کریستال 150 سال 1399

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

یاماها NMAX 155

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیک کریستال 125 سال 1399

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

رادوین ال جی سی سال 1399

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

آشیل دی وای 125 سال 1399

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سپهر ال 200 سال 1400

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تیزتک سی جی 150 سال 1399

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سپهر اف اس 110 سال 1399

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیک LURTS 150 سال 1400

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

فیدل کلاسیک 169 سال 1399

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

فیدل اس وای ام 200 سال 1399

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

اس وای ام 250 لاکی

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

ایباک وی ان 1200 سال 1399

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیک بلنتا 150 سال 1401

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

کلیک بلنتا 150 سال 1400

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

کلیک هدا 150 سال 1400

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کلیک هدا 150 1401

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

شهاب سی جی 150 سال 1399

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

شهاب ویو 130 سال 1400

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

کلیک هدا 150 سال 1399

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ای اچ 200

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

همتاز ای اچ 800

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

همتاز HANWAY NK 250

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

همتاز Blenta click vr 150

۴۸,۵۰۰,۰۰۰

شهاب سی جی 125 سال 1399

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

آپریلیا اس آر 150 سال 1398

۴۸,۵۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ CF1000

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ AU200

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ AU150

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ CF600

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ان بی 200

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ای ام 1200

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ای ام 3000

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

همتاز ای ار اس 2 5000

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ ATV125

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ ATV250

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز آر اس 150 سال 1399

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز بلنتا 249 زد

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

همتاز 200

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

همتاز BLENTA CR 200

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

همتاز شکاری 200 اس اچ

۴۰,۵۰۰,۰۰۰

همتاز 150

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

لاکی 2000 اس ایکس

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

رهرو باکسر 150 سال 1400

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رهرو سی جی 125 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

رهرو سی جی 125 سال 1399

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

رهرو 125 سال 1400

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رهرو 150 ام دبلیو

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

رهرو ام دبلیو 150 سال 1400

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

دلتا وای دی 1500 سال 1399

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

تی وی اس 180 Apache

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس JUPITER 110 سال 1398

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس وگو 110 سال 1401

۸۰,۵۰۰,۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ سال 1401

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

هیرو هانک 150 سال 1395

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تلاش سی دی ای 150 سال 1399

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

تریل پرواز جی وای 200 سال 1399

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تریل روان کیو ام 200 1401

۹۲,۵۰۰,۰۰۰

ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ثمین کی اف 1200

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

ثمین SK500 SERI A

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

ثمین SK500 SERI B

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

ثمین SK500 SERI C

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

ثمین کی ان 500 وات

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

نامی 800 وات سال 1398

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 125 هندلی

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 125 استارتی

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 150

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 200

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

نیروی محرکه EL510

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز D4-150cc

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز evo 200

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز D4 200

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز PMT150

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

لاکی دبلیو 1500 ام ای

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رودوین 135

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز 200 سی دی ای

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

ار اس 200

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

هرم اسپید 130

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر سال 1400

۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز 150 سی دی ای

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

استار اچ ال ایکس 150

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

آپاچی 160

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی v-storm سال 1400

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

ژوپیتو 110

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توسن آر ال 5 5000وات سال 1400

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی اینازوما 250 سال 1399

۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰

سوزوکی اینازوما 250 سال1400

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

زمرد کویر 125

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

زمرد کویر 150

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

توسن آر ال 5 5000وات سال 1399

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

باسل 200 سی جی

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کی وی Vieste 249 1400

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

باسل 150 سی جی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ساوین ام تی 200 سال 1400

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

زمرد کویر 200

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

کریستال 125 پلاس

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

ساوین ام کی زد 150 سال 1399

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

ساوین ام کی زد 169 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

250 طرح کی تی ام فلات

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

فلات 200 طرح سی ار اف

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

ام کی زد 200

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

متین 200 ام کی زد سال 1399

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

متین 200 سال 1397

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز FALAT DT 20

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سی دی ای 150 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

200 ام کی زد

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

هوندا اسکوپی 110 سال 1400

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

بیکلاچ ZOMOROD 125 S

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پانیک 125

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

لاکی 250

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

لاکی 185 وی اف 3

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

لاکی 180

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

رهرو 150 پلاس

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

شباب ویو 130 سال 1399

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

پیشتاز 125

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

وسپا

مدل

قیمت ( تومان )

وسپا GTS SUPER 249

۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰

وسپا SPRINT NOTTE 150

۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰

وسپا GTS 249

۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰

وسپا GTS HPE 249

۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰

وسپا GTS SUPER NOTTE 249

۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰

وسپا GTS SUPER SPORT 249

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وسپا GTS TOURING 249

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وسپا GTS YACHT CLUB 249

۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰

وسپا PRIMAVERA 150

۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰

وسپا PRIMAVERA S 150

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

وسپا PRIMAVERA TOURING 150

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وسپا SPRINT S 150

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وسپا طرح وسپا کیدز

۷,۴۵۰,۰۰۰

وسپا V 150

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

وسپا Medley 150 ABS

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

وسپا TG 170

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

وسپا LPB 170

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وسپا Liberty S 150 ABS

۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

وسپا Liberty 150 ABS

۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰

منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
   پیشنهاد امروز