کد خبر: 146340 A

بر اساس این گزارش، عده ای از کودکان از بدو تولد زندانی شده اند و به آنها گرسنگی داده شده است.

سازمان ملل متحد امروز گزارشی در مورد کره شمالی منتشر می‌کند که در آن شیوه اجرای سیاست کنترل جمعیت توسط دولت این کشور و نحوه رفتار این دولت با شهروندانش، " بی‌رحمی توصیف‌ناپذیر " نامیده شده است.

سازمان ملل متحد امروز گزارشی در مورد کره شمالی منتشر می‌کند که در آن شیوه اجرای سیاست کنترل جمعیت توسط دولت این کشور و نحوه رفتار این دولت با شهروندانش، " بی‌رحمی توصیف‌ناپذیر " نامیده شده است.

به گزارش انتخاب به نقل از بی بی سی، کارشناسانی که پس از یک سال تحقیق این گزارش را تهیه کرده اند، می گویند که شدت و گستردگی خشونت سازمان یافته به حدی است که به عقیده آنها، دنیا باید برای مقابله با آن دست به اقدام بزند.

از جمله یک زن زندانی شهادت داده است که او را مجبور کرده اند به دست خود نوزداش را در آب خفه کند.

بر اساس این گزارش، عده ای از کودکان از بدو تولد زندانی شده اند و به آنها گرسنگی داده شده است.

گزارش مذکور قرار است شواهدی از سیاست سراسری کنترل جمعیت از طریق ارعاب ارائه کند که توسط دولت کره شمالی به کار گرفته می شود.

بی بی سی تولد خشونت دولت کره شمالی کنترل جمعیت کودکان ملل متحد سیاست مجبور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر