کد خبر: 230688 A

۷ خرداد ۵۹ نخستین مجلس شورای اسلامی در ساختمان سنای سابق تشکیل شد و در روزهای پایانی مجلس ششم، جلسات مجلس شورای اسلامی به ساختمان جدید مجلس واقع در ضلع شمالی بنای مجلس شورای ملی سابق منتقل شد.

عمارت بهارستان یا کاخ میرزا حسین‌خان سپهسالار که در ۱۲۹۵ ه. ق به کوشش میرزا مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن الدوله از مهندسان نامدار ایران ساخته شده است.

به گزارش ایلنا، میرزا حسین‌خان از صدر اعظم‌های ناصرالدین شاه قاجار بود که سرنوشتی بهتر از امیرکبیر نداشت. وی ابتدا به مشهد تبعید و پس از مدتی مسموم شد.

کاخ وی نیز از سوی دربار ضبط شد. باغ و عمارت سپهسالار معماری زیبایی داشت و گفته می‌شود ولیعهد(مظفرالدین شاه) در برخی سفر‌هایش از آذربایجان به تهران، در این کاخ اتراق می‌کرد.

به توپ بستن
عمارت بهارستان تا انقلاب مشروطه در اختیار دربار قاجار بود. از آن زمان(۱۲۸۵) تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نمایندگان ۲۴ مجلس شورای ملی وارد این ساختمان شده‌اند.

طی این سال‌ها اتفاقات متعددی در مجلس افتاد که معروف‌ترین آن‌ها، ماجرای دستور محمدعلی شاه به کلنل لیاخوف برای به توپ بستن مجلس بود. پس از این واقعه، ساختمان مجلس ویران و بعد‌ها بازسازی شد.

ساختمان سنا
۷ خرداد ۵۹ نخستین مجلس شورای اسلامی در ساختمان سنای سابق تشکیل شد و در روزهای پایانی مجلس ششم، جلسات مجلس شورای اسلامی به ساختمان جدید مجلس واقع در ضلع شمالی بنای مجلس شورای ملی سابق منتقل شد.

این ساختمان در مجموعه بهارستان واقع و نانم حیدر غیایی معمار ایرانی، به عنوان طراح و سازنده این ساختمان ثبت شده است. جلسات مجلس سنا تا سال ۱۳۵۷ و زمان پیروزی انقلاب اسلامی در این مکان برگزار می‌شد.

از خبرگان قانون اساسی تا خبرگان رهبری
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و انحلال مجلس‌ها، در ابتدا ساختمان سنا به محل برگزاری جلسه‌های مجلس خبرگان قانون اساسی تبدیل شد. پس از اتمام تدوین قانون اساسی نیز این ساختمان به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت و جلسات این مجلس تا ۱۳۸۰ در این محل برگزار می‌شد.

با تکمیل ساختمان جدید مجلس در میدان بهارستان، از این ساختمان تنها برای برگزاری برخی گردهمایی‌های دولتی و جلسات سالانه مجلس خبرگان رهبری استفاده می‌شود.

ساختمان فراماسونری
در این میان حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران ۲۵ دی ۱۳۹۰ در گفت‌وگویی که با یکی از خبرگزاری‌ها، اظهارنظر عجیبی را مطرح کرد. وی مدعی شد ساختمان جدید مجلس با توجه به نمادهای بکار رفته در آن، فراماسونری ساخته شده است.

وی همچنین با اشاره به نمادهای فراماسونری در سطح شهر تهران گفته بود که ساختمان مجلس در خیابان بهارستان نیز بر اساس نمادهای فراماسونری ساخته شده است.

بیادی همچنین معتقد بود برخی از روی ناآگاهی این کار را می‌کنند اما نمی‌شود یک ساختمان عظیم که طراحش تحصیل کرده است متوجه این موضوع نباشد. باید با این نوع ساختمان‌ها برخورد کرد.

پاسخ طراح ساختمان
این اظهار نظر واکنش عبدالرضا ذکایی، طراح ساختمان مجلس شورای اسلامی را درپی داشت. ذکایی در پاسخ به صحبت‌های بیادی مبنی بر فراماسونری بودن ساختمان، به روزنامه قانون گفته بود: ‌ «به نظر من، این بحث‌ها یک توهین به مجلس است. البته کسی هم که این حرف را زده، خودش جواب خودش را داده و گفته هر شش پری، شش پر نیست. نیمه خالی لیوان را دیده و بعد نیمه پر.

انکار نمی‌توان کرد که اگر لوگویی متعلق به یک شرکت یا گروه است، برای آن‌هاست. اگر لوگویی به صورت خاص در فضای مجرد گذاشته شود، برای آن‌هاست؛ مثل آن چیزی که در محوطه موزه لوور داریم اما مقایسه این پروژه با این عظمت با ۵۶ هزار متر مربع با یک مثلث، کمی بی‌مهری است. ساختمان مجلس هرم کامل نیست و اگر هم باشد، تداعی آن معنا را نمی‌کند.

موارد دیگری هم مثل این نمونه در تهران هست. مثلاً مهندسی بود که طرح جامع تهران را به او سپرده بودند. این مهندس می‌گفت از یک ارتفاع مشخصی که بالا می‌روید ارتفاع را کم کنید تا روی ساختمان‌های کوتاه، سایه نیاندازد. این خود به خود هرمی شده است ولی این‌ها تداعی هرم نمی‌کند و تداعی آن معنا را نمی‌کند. یا مثلا اگر به مازندران برویم، همه ساختمان‌ها شیروانی است. این یعنی نماد گروه خاصی است؟ هر فرمی، در جای خود قابل بحثاست.»

مجلس مشروطه باغ سپهسالار بهارستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر