کد خبر: 686730 A

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان خبرداد:

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: دریافت وجوهی از سوی سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان "حق بیمه سهم کارفرمایی" از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش ایلنا از زنجان، ایرج احمدی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان، امروز با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 19/ 2/ 93، میزان دریافتی سازمان تامین اجتماعی از مالکان به میزان 15 درصد مجموع "عوارض صدور پروانه" است و از طرفی شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان به عنوان تنها مرجع صادر کننده مجوز احداث ساختمان در شهرک‌های صنعتی دولتی محدوده استان زنجان، هیچگونه وجهی بابت صدور مجوز احداث از واحدهای صنعتی دریافت نمی‌کند؛ بنابر این سازمان تامین اجتماعی نیز حق دریافت وجهی از این بابت از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان زنجان را ندارد.

احمدی اضافه کرد: همچنین مطابق موارد مصرح در ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مشخص و محرز است که قانونگذار از حیث انطباق ساختمان با عناوین گوناگون صرفا ساختمان مسکونی بوده است و چنانچه قصد قانون‌گذار تعمیم ساختمان به انوع ساختمان اعم از مسکونی یا صنعتی و ... باشد به صراحت در آیین نامه اجرایی و قوانین موضوعه قید می نمود در حالی که با تصریح انواع ساختمان مسکونی قصد تفکیک از عناوین دیگر را دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اظهار داشت: متاسفانه تا کنون واحدهای صنعتی- به ویژه واحدهایی که قصد اخذ سند مالکیت خود را دارند- مجبور به پرداخت مبالغ کلانی به سازمان تامین اجتماعی استان از بابت ذکر شده اند.

احمدی در پایان گفت: در این زمینه مکاتبه ای با اداره کل سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته که امیدواریم پس از این نسبت به رعایت موضوع اقدام نمایند و همچنین مواردی که در گذشته بر خلاف نص صریح قانون عمل شده تعیین تکلیف شدند.

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر