کد خبر: 647255 A

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان ، با اشاره به اینکه در استان زنجان کمبودی در خصوص بنزین جایگاه‌های سوخت وجود ندارد، گفت: دیروز 2 میلیون لیتر بنزین در جایگاه ها توزیع شد و این در حالی است که مصرف روزانه بنزین در استان یک میلیون لیتر بود.

به گزارش خبرنگار  از زنجان، انتشار اخبار دو نرخی شدن بنزین و کمبود آن و شایعاتی که در فضای مجازی ردو بدل می شد، موجب هجوم مردم زنجان به جایگاه های عرضه سوخت در زنجان شد.

در پیشنهاد دولت به مجلس درباره بنزین مطرح شده که درباره سهمیه‌بندی بنزین و یا دو نرخی شدن نرخ آن در 6 ماهه دوم سال جاری تصمیم‌گیری شود و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مطرح کردند که در حال بررسی است.

همین موضوع کافی بود تا در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر گران شدن و دو نرخی شدن بنزین قوت بگیرد و موجب شد تا مردم استان زنجان به جایگاه های سوخت بنزین هجوم بیاورند و ساعت ها در این جایگاه ها منتظر باشند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان در این زمینه توضیحاتی بیان کرد و گفت: متاسفانه شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر گران شدن بنزین مطرح می شود ازاینرو مردم برای سوخت گیری به جایگاه های سوخت هجوم بردند.

محسن شهبازی، با اشاره به اینکه در استان زنجان کمبودی در خصوص بنزین جایگاه های سوخت وجود ندارد، گفت: دیروز 2 میلیون لیتر بنزین در جایگاه ها توزیع شد و این در حالی است که مصرف روزانه بنزین در استان یک میلیون لیتر بود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان در پایان سخنان خود ، گفت: افزایش نرخ بنزین هنوز در دستور کار نیست.

پخش فرآورده های نفتی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر