کد خبر: 230530 A

در استان زنجان صورت گرفت؛

مدیر عامل شرکت آبفار استان زنجان کل اعتبار هزینه شده در پروژه آبرسانی به روستای خیرآباد را ۱ میلیارد تومان برشمرد و افزود: مشارکت مردم در این طرح رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان است.

مدیر عامل شرکت آبفار استان زنجان, گفت: در این پروژه مشارکت مردم چشمگیر بوده است و با تمام توان چه در زمینه مالی و چه در زمینه یدی بیشترین کمک را به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان نموده اند که این فعالیت ها کاهش اعتبار پروژه و روند تسریع کار را به دنبال دارد.

به گزارش ایلنا از زنجان, محمد حسین مهانفر مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان به همراه خالقی فرماندار شهرستان سلطانیه و اصغر محمودی مدیر امور آبفار شهرستان سلطانیه از اتمام پروژه آبرسانی به روستای خیرآباد شهرستان سلطانیه بازدید کرد.

محمدحسین مهانفر با اشاره به اینکه اهالی روستای خیرآباد با ۱۰۰۰ خانوار اکنون از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند گردیدند، تصریح کرد: با اتمام پروژه آبرسانی به روستای خیرآباد اکنون مرحله واگذاری کنتور به مشترکین روستایی می باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اهالی روستای خیرآباد مانند روستاهای دیگر شهرستان سلطانیه با مشارکت خود و همراهی شرکت آبفار استان زنجان اقدام به احداث۱۹ کیلوتر شبکه توزیع نمود.

وی گفت: احداث۵/۲ کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن، حفر یک حلقه چاه عمیق با دبی آب ۴۰ لیتر بر ثانیه و اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیون تومان در سال های گذشته احداثشده بود.

مدیر عامل شرکت آبفار استان زنجان کل اعتبار هزینه شده در پروژه آبرسانی به روستای خیرآباد را ۱ میلیارد تومان برشمرد و افزود: مشارکت مردم در این طرح رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان است.

مهانفر با اشاره به اینکه در حال حاضر آب شرب وارد مدار بهره برداری گردیده است، اظهار داشت: همچنین اتمام کار مخزن ۵۰۰ مترمکعبی، اتاق فرمان و تجهیز چاه از دیگر فعالیت های انجام گرفته در این طرح بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این پروژه مشارکت مردم چشمگیر بوده است و با تمام توان چه در زمینه مالی و چه در زمینه یدی بیشترین کمک را به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان نموده اند که این فعالیت ها کاهش اعتبار پروژه و روند تسریع کار را به دنبال دارد.

استان زنجان دبی شرکت آب و فاضلاب فرماندار شهرستان مدیر عامل شرکت پروژه سلطانیه آبرسانی روستای آبفار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر