کد خبر: 230529 A

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبرداد:

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان, گفت: کارگاه آموزشی یک روزه¬ " بررسی علل تاخیرات پروژه¬های عمرانی شرکت آبفای استان زنجان " با حضور کارشناس ارشد حوزه معاونت مهندسی، مدیر عامل و کارشناسان آبفای استان برگزار شد.

مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان, گفت: این کارگاه در قالب سلسله جلسات آموزشی هفتگی که توسط معاونت مهندسی و توسعه شرکت تنظیم گردیده است برگزار می شود.

به گزارش ایلنا از زنجان, زهراشکوری دراین زمینه افزد: این کارگاه در قالب سلسله جلسات آموزشی هفتگی که توسط معاونت مهندسی و توسعه شرکت تنظیم گردیده است برگزار می شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، در این جلسه ضمن بررسی نتایج تحقیق به عمل آمده در خصوص کلیه پروژه های عمرانی شرکت آبفای استان زنجان طی ۵سال گذشته(۸۷-۹۲) به نکات مهم و قابل تاملی در خصوص دلایل و عوامل موثر در تاخیر پروژه های عمرانی شرکت آبفا پرداخت.

در این جلسه ضمن تبادل نظر بین همکاران در بخش های مختلف واحد مهندسی نسبت به شناسایی و مشکلات و موانع پروژه¬ها بصورت کاربردی بحثو بررسی انجام گرفت.

استان زنجان روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشکلات معاون پروژه بررسی کارگاه مسئول تاخیرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر