کد خبر: 216904 A

معاون منابع انسانی شرکت مهندسی آبفای کشور در زنجان خبر داد:

هم اکنون سطح آب‌های زیرزمینی زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره به یک سوم رسیده این یعنی رسیدن به شرایط خطرناک که اگر مشکل موجود با مدیریت صحیح حل نشود، وضعیت بسیار خطرناکی برای ۱۵ سال آینده پیش بینی می‌شود.

مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آبفای کشور، گفت: در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به نظام پرداخت‌ها صورت گرفته که توجه به پرداخت حقوق و مزایا، سختی کار، حق مسکن و حق جذب از جمله این اقدامات برای ایجاد انگیزه جذب نیروی کار ماهر و متخصص است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، گیاهی، معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آبفای کشور، با اشاره به مطلب فوق افزود: در شرایط حاضر باید فعالیت‌ها و اقدامات از بالقوه به بالفعل برسد.

در ادامه جلسه مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آبفای کشور نیز به بررسی ساختار شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید هر ۲ سال یکبار در سطح ستادی و امور‌ها، ساختار تشکیلاتی مورد بحثو بررسی و نهایتا مورد بازنگری قرار گیرد.

ایلیادی افزود: در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به نظام پرداخت‌ها صورت گرفته که توجه به پرداخت حقوق و مزایا، سختی کار، حق مسکن و حق جذب از جمله این اقدامات برای ایجاد انگیزه جذب نیروی کار ماهر و متخصص است.

وی همچنین تصریح کرد: تهیه نقشه فرایند‌ها، ابلاغ طرح تحول اداری و مدیریت دانش در وزارت نیرو در دست اجراست.

علیرضا جزء قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، نیز ضمن خوش آمدگویی به میهمانان، به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: شرکت آبفای استان هم اکنون از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است و اکثر کارکنان شرکت با میانگین سنی ۴۲ سال و با تجربه ۱۴ سال و با تحصیلات عالیه در حال ارائه خدمات هستند.

جزءقاسمی افزود: در حال حاضر در شرکت ۳۱۳ نیروی انسانی در حال فعالیت است.

محرمعلی مرادی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان، نیز در پایان گزارش مبسوطی از فعالیت‌های این معاونت ارائه داد و گفت: شرکت آبفای استان زنجان در فرآیند ارزیابی عملکرد در حوزه آمار و فن آوری اطلاعات به رتبه هفتم در استقرار سیستم‌های یکپارچه ارتقاء یافته است.

استان زنجان حقوق شرکت آب و فاضلاب مسکن معاون معاون برنامه ریزی نیروی انسانی نیروی کار وزارت نیرو شرکت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر