کد خبر: 182374 A

بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق زنجان با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: در برخی از کشورها در زمان توسعه به صنایع مادر توجه ویژه ای صورت گرفته اما در مقابل در برخی از کشورها از جمله کشورهای شرق آسیا و دانمارک صنایع کوچک و متوسط مورد توجه دولت قرار گرفته، اما در ایران هنوز سیاست کلی کشور مشخص نیست و هنوز معلوم نیست چه واحدهایی در زمان توسعه مورد توجه دولت قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگا رایلنا از زنجان, در این جلسه غلامحسین جمیلی با توجه به لزوم صنعتی شدن استان زنجان، تزریق نقدینگی برای تکمیل طرح های نیمه تمام را یکی از مهمترین رویکردها جهت صنعتی شدن استان دانست و تاکید کرد: باید بخش خصوصی محور توسعه کشور قرار گیرد و همانگونه که استاندار محترم نیز صراحتاً اعلام کرده اند باید ظرف سال‌های آتی حوزه رشد استان بخش صنعت باشد و تمامی سرمایه گذاری ها و بسترسازی ها در این حوزه انجام گیرد.

این مقام مسئول با توجه به تجربه کشورهای مختلف دنیا در زمینه توجه به صنایع مختلف اظهار داشت: در برخی از کشورها در زمان توسعه به صنایع مادر توجه ویژه ای صورت گرفته اما در مقابل در برخی از کشورها از جمله کشورهای شرق آسیا و دانمارک صنایع کوچک و متوسط مورد توجه دولت قرار گرفته، اما در ایران هنوز سیاست کلی کشور مشخص نیست و هنوز معلوم نیست چه واحدهایی در زمان توسعه مورد توجه دولت قرار خواهند گرفت.

همچنین وی با اشاره به قاعده ۲۰ در ۸۰ افزود: اگر می خواهیم حداکثر بازده را داشته باشیم نیازی نیست با توجه به محدودیت زیرساخت ها و نقدینگی تمامی منابع را به طور یکسان توزیع کنیم چرا که همواره بر اساس این قاعده ۲۰ درصد از واحدها نقش تاثیرگذارتری در رشد اقتصادی خواهند داشت.

موضوع رکود و تورم، فعال نبودن پنجره واحد، وجود قوانین متناقض مالیاتی و عوارض شهرداری از جمله مشکلات مبتلا به بخش صنعت بود که اعضا هیات نمایندگان اتاق متفق القول خواستار رفع این موانع شدند.

از سوی دیگر سیاری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از مجزا شدن معاونت صنعت و معدن از یکدیگر خبر داد و گفت: از این پس این دوبخش از طریق دو معاونت مجزا اداره خواهند شد، همچنین این مقام مسئول خواستار برگزاری جلسات مشترک جهت رفع موانع موجود شد و خاطر نشان کرد در آینده نزدیک صادرکنندگان استان زنجان شاهد فعالتر شدن پنجره واحد خواهند بود.

وی در پایان حفظ واحدهای فعلی و اولویت دادن به طرح های توسعه ای در جهت تکمیل زنجیره تولید را از برنامه های سازمان مطبوعش عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک مردم استان شاهد رشد اقتصادی زنجان از حیثصنعتی باشند.

تورم رئیس سازمان صنعت معدن رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت رشد رشد اقتصادی سرمایه گذاری صنایع کوچک صنعت صنعت و معدن نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر