کد خبر: 179724 A

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

بسته های آموزشی ویژه والدین، کارکنان و دانش اموزان در قالب لوح فشرده به تعداد ۱۶۵۰ حلقه و بروشور به تعداد ۱۷۵۰ برگ و کتابچه های آموزشی وپیشگیری به تعداد ۶۵۰ نسخه و توزیع مجلات پیشگیری نوین ویژه والدین طی ۶ مرحله به تعداد ۳۵۰۰ نسخه و ویژه مدیران ومشاوران به تعداد ۴۰۰۰ نسخه انجام شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان, گفت: طرح مهارت های مراقبت از خود، ویژه دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی با محوریت کتاب " مطالعات اجتماعی " اجرا می شود که از فصول یک و دو کتاب مذکور به عنوان منبع جهت غنی سازی و تکمیل آموزش های مهارت های ارتباط جمعی وتصمیم گیری در ۳۴ آموزشگاه و با پوشش ۲۰۴۰ دانش آموز در سطح استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از زنجان, علیرضا سیاری به ارائه گزارشی از برنامه ها وطرح های اجرا شده در اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در طول سال تحصیلی سال ۹۳ – ۹۲ پرداخته و خاطر نشان کرد: طرح مدارس عاری از خطر ویژه دانش آموزان سال اول دروه دوم متوسطه بوده که در ۴۴ مدرسه با هدف پیشگیری از گرایش به استعمال دخانیات، خشونت، سوء مصرف مواد ورابط ناسالم با پوشش ۲۶۴۰ دانش آموز درسطح استان برگزار شد.

یکی دیگر از طرح های اجرا شده، طرح آموزش مهارت های مقابله ای با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه(راهنمایی) بوده که به منظور آموزش مهارت های لازم جهت مواجهه مؤثر آنها با مصادیق آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر در ۵۳ آموزشگاه و با پوشش ۳۱۸۰ دانش آموز در سطح استان برگزار شد.

از دیگر طرح های اجرا شده، طرح مدارس مراقب اجتماع محور، ویژه کلیه دوره های تحصیلی، که در آن برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پر خطر با مشارکت فعال گروه های ذینفع، با هدف ارتقاء سطح سلامت روانی – اجتماعی در ۱۰۸ مدرسه(۳۶ آموزشگاه ابتدایی دوره دوم، ۳۶ مدرسه متوسطه دوره اول و ۳۶ مدرسه دوره دوم متوسطه) و با پوشش ۶۴۸۰ دانش آموز برگزار شد.

وی در ادامه به طرح مهارت های مراقبت از خود اشاره کرده افزود: طرح مهارت های مراقبت از خود، ویژه دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی با محوریت کتاب " مطالعات اجتماعی " اجرا می شود که از فصول یک و دو کتاب مذکور به عنوان منبع جهت غنی سازی و تکمیل آموزش های مهارت های ارتباط جمعی وتصمیم گیری در ۳۴ آموزشگاه و با پوشش ۲۰۴۰ دانش آموز در سطح استان برگزار شد.

این مقام مسئول به برنامه های اجرا شده در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای اولیا نیز اشاره کرده، گفت: برنامه های آموزشی والدین با هدف راه کارهای فرزند پروری، ارتباط مؤثر و آموزش مهارت های زندگی ویژه اولیاء دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه(راهنمایی ودبیرستان) جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی واعتیاد(والدین هوشیار) برای ۱۶۰۰۰ نفر اجرا گردید که در مناطق ۱۴ گانه حداقل ۱۰ درصد اولیاء دانش آموزان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

سیاری به آموزش کارکنان، ویژه کارکنان دوره اول و دوم متوسطه(راهنمایی ودبیرستان) به منظور راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و سایر رفتارهای پرخطر نیز اشاره کرده، گفت: آموزش کارکنان، ویژه کارکنان دوره اول و دوم متوسطه(راهنمایی ودبیرستان) به منظور راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و سایر رفتارهای پرخطر در قالب ۶۸ کارگاه آموزشی برای ۲۳۹۰ نفر اجرا شد.

در پایان معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل از توزیع بسته های آموزشی ویژه والدین، کارکنان و دانش آموزان که در قالب لوح فشرده بوده، خبر داده افزود: بسته های آموزشی ویژه والدین، کارکنان و دانش اموزان در قالب لوح فشرده به تعداد ۱۶۵۰ حلقه و بروشور به تعداد ۱۷۵۰ برگ و کتابچه های آموزشی وپیشگیری به تعداد ۶۵۰ نسخه و توزیع مجلات پیشگیری نوین ویژه والدین طی ۶ مرحله به تعداد ۳۵۰۰ نسخه و ویژه مدیران ومشاوران به تعداد ۴۰۰۰ نسخه انجام شده است.

آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان اعتیاد پیشگیری از اعتیاد خشونت دانش آموز دانش آموزان سلامت مهارت های زندگی والدین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر