کد خبر: 179429 A

استاندار زنجان خبرداد:

علیرغم اینکه درزمینه احداثمسکن مهر در کشور بسیاری ازاستانها به مشکل برخورد کرده اند دراستان زنجان این وضعیت با روند مطلوب در حال احداثبرای تحویل به متقاضیان درپایان سالجاری است.

استاندار زنجان, در زمینه سیاستهای ایجاد اشتغال استان, گفت: درمحورهای تقویت وتوسعه بخش خدمات, افزایش ظرفیت واحد های موجود و پیگیری ایجاد طرحهای بزرگ استان در سالجاری تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از زنجان, جمشید انصاری شامگاه دیروزیکشنبه(۱تیر) در سلسله نشستهای ماهانه خود با خبرنگاران واصحاب رسانه, با اشاره به اختصاص اعتبارات استانی, گفت: بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به استان زنجان اختصاص یافته است.

استاندارزنجان با بیان اینکه این اعتبار, اعتبار توازن منطقه ای است, افزود: ۶۰درصد این اعتبار باید به طرحها وپروژه های ملی و۴۰درصد نیز به پروژه های استانی اختصاص داده خواهد شد.

انصاری, با اشاره به اینکه طرحهای استانی در این خصوص مشخص شده است, تصریح کرد: ۹۹۰ میلیارد ریال نیز از محل فروش ۲روزه نفت با ۲درصد به استان زنجان تعلق گرفته است.

مقام عالی استان در این راستا اظهارداشت: در بحثگاز رسانی روستایی, آب شرب, تامین روشنایی, روکش آسفالت, نگهداری راهها وبهسازی راههای روستایی را در استان از جمله اقدامات آتی دارای اعتبارات معتبر دراستان دانست وگفت: بعد از توزیع این اعتبارات میزان آن برای اختصاص به پروژه ها مشخص خواهد شد.

استاندارزنجان, درادامه با بیان اینکه پروژه های احداثمسکن مهرشهری وروستایی دراستان زنجان دارای وضعیت مطلوب درسطح کشوراست, خاطر نشان شد: علیرغم اینکه دراین زمینه در کشور بسیاری از استانها به مشکل برخورد کرده اند دراستان زنجان این وضعیت با روند مطلوب در حال احداثواقدام با تامین زیرساختها دارای روند مناسب است.

وی اظهار داشت: تلاش می شود پروژه ها ی مسکن مهربا تامین منابع مالی خریداران تاپایان سالجاری تحویل متقاضیان داده شود.

وی دراین زمینه یک پروژه را دراستان با۱۸۰۰واحد به صورت گروهی در محل ساخت دارای مشکل برشمرد و خبر ازحل مشکل این پروژه در روزهای آینده داد.

استاندار زنجان در بخشی از سخنان خود ارتقاء سطح سلامت همگانی را در کشور تحول بزرگ در این خصوص عنوان کرد وگفت: در صدد حل مشکلات مراکز درمان استان در مناطق که دارای شاخص پایین هستند, هستیم.

انصاری همچنین در زمینه سیاستهای ایجاد اشتغال استان, گفت: درمحورهای تقویت وتوسعه بخش خدمات, افزایش ظرفیت واحد های موجود و پیگیری ایجاد طرحهای بزرگ استان در سالجاری تلاش خواهیم کرد.

مقام عالی دولت دراستان در پایان سخنان خود خبر از ایجاد یک شهرک برق, الکترونیک و ITدر آینده داد و گفت: این شهرک انرژی یک شهرک انرژی پاک در شرق زنجان با موافقت دولت در مکانی که قبلا زیر ساختهای آن مستقر شده است با سرمایه کمتر احداثخواهد شد.

استان زنجان انرژی پاک ایجاد اشتغال دولت رسانه سرمایه شاخص قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر