کد خبر: 165193 A

باهدف فعال سازی انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی صورت گرفت؛

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان خبر از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان زنجان داد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان خبر از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان زنجان داد.
به گزارش ایلنا از زنجان، مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان گفت: تاکید بر ثبت فعالیت‌های فرهنگی در درگاه وزارت علوم، آموزش نحوه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نحوه تشکیل کانون‌های فرهنگی و فعال سازی این کانون‌ها، نحوه تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی مطلوب و همچنین نحوه شرکت در جشنواره ملی حرکت و رویش از جمله مباحثمطرح شده در این کارگاه بود.
مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان امروز با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این کارگاه فعال سازی انجمن‌های علمی دانشجویی و کانون‌های فرهنگی و همچنین تحقق شعار سال مبنی بر فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی بود.
مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان گفت: تاکید بر ثبت فعالیت‌های فرهنگی در درگاه وزارت علوم، آموزش نحوه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نحوه تشکیل کانون‌های فرهنگی و فعال سازی این کانون‌ها، نحوه تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی مطلوب و همچنین نحوه شرکت در جشنواره ملی حرکت و رویش از جمله مباحثمطرح شده در این کارگاه بود.
گفتنی است نخستین کارگاه آموزشی مدیران فرهنگی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان زنجان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد و قرار است به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه صادر شود.

استان زنجان اقتصاد دانشگاه پیام نور روابط عمومی فعالیت های فرهنگی کانون های فرهنگی وزارت علوم برگزاری زنجان کارگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر