کد خبر: 164971 A

مسئول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان خبرداد:

۳۳۹ پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت رسیده که از این تعداد ۳۳ پیشنهاد اجراء شده و ۵۶ پیشنهاد پذیرفته شده است.

شرکت آب منطقه ای زنجان براساس ارزیابی بعمل آمده در خصوص استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات از سوی دبیرخانه ملی و دائمی نظام پیشنهادها گواهینامه سه ستاره اهتمام به تعالی نظام پیشنهادات را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا از ززنجان، حسین مهدی نژاد امروز با اعلام این خبر افزود: ۳۳۹ پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات شرکت رسیده که از این تعداد ۳۳ پیشنهاد اجراء شده و ۵۶ پیشنهاد پذیرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: دبیرخانه کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای این شرکت آماده پذیرش پیشنهاد ات سازنده در جهت رشد و تعالی اهداف سازمانی از سوی همکاران، پیمانکاران، مشاوران و مشترکین برای بهبود فرآیند فعالیتهای شرکت می باشد.

رشد و تعالی روابط عمومی زنجان آب نظام پیشنهاد تعالی پیشنهادها گواهینامه ستاره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر