کد خبر: 164423 A

همزمان با فصل کشت ذرت دراستان زنجان؛

از کشاورزان درخواست می‌شود برای حفظ کیفیت وجلوگیری از بد سبزی محصول و کاهش تولید از کاشت بذور غیر استاندارد و خارج از سیستم توزیع جهاد کشاورزی جدا خود داری کرده وبرای تهیه بذر ذرت به مراکز خدمات جهاد کشاورزی ومدیریتهای شهرستانی مراجعه کنند.

رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، خبر از توزیع بذر ذرت استاندارد در استان زنجان داد.
به گزارش ایلنا از زنجان، رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: از کشاورزان درخواست می‌شود برای حفظ کیفیت وجلوگیری از بد سبزی محصول و کاهش تولید از کاشت بذور غیر استاندارد و خارج از سیستم توزیع جهاد کشاورزی جدا خود داری کرده وبرای تهیه بذر ذرت به مراکز خدمات جهاد کشاورزی ومدیریتهای شهرستانی مراجعه کنند.
محمد حسین سروش نیا امروز با اعلام این خبر گفت: ذرت بعنوان یکی از مواد مورد نیاز برای تامین جیره غذایی دام وطیور، یکی از محصولات مورد نیاز کشور می‌باشد که در ۴سال اخیر از نظر سطح زیر کشت، میزان تولید وکیفیت محصول، رشد وگسترش قابل توجهی داشته است ودر سال زراعی جاری نیز تمهیدات لازم برا ی کشت ذرت از قبیل تامین کود، بذر استاندارد وادوات تخصصی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت‌های شهرستانی، مراکز جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات توسعه کشاورزی فراهم شده است.
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، ادامه داد: نکته مهم در زراعت که منجر به برداشت محصول حداکثری از نظر کمی وکیفی خواهد شد، تامین بذر ذرت استاندارد(لیبل دار) است که دراین راستا سازمان جهاد کشاورزی با تامین بذر مورد نیاز وتایید شده، آماده توزیع آن به قیمت هر کیلو گرم ۶۳۰۰۰ریال می‌باشد. لذا از کشاورزان درخواست می‌شود برای حفظ کیفیت وجلوگیری از بد سبزی محصول و کاهش تولید از کاشت بذور غیر استاندارد وخارج از سیستم توزیع جهاد کشاورزی جدا خود داری کرده وبرای تهیه بذر ذرت به مراکز خدمات جهاد کشاورزی ومدیریتهای شهرستانی مراجعه کنند.

استان زنجان استاندارد جهاد کشاورزی رشد روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کشاورزی کود کشاورزان ذرت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر