کد خبر: 157636 A

استاندار زنجان در مراسم تودیع ومعارفه فرماندار جدید شهرستان خرمدره تاکید کرد:

استاندار زنجان گفت: بدلیل افزایش تقاضاهای مردم مسئولیت دستگاههای اجرایی در برآورده نمودن این توقعات نیز سنگین تر شده است.

استاندار زنجان تاکید کرد: توسعه خدمات فنی، صنایع از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی و توسعه خدمات گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان, جمشید انصاری, استاندار زنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان خرمدره اقدامات صورت گرفته در شهرستان را حاصل اعمال مدیریت صحیح و تعامل مسئولین و مردم دانست و افزود: بدلیل افزایش تقاضاهای مردم مسئولیت دستگاههای اجرایی در برآورده نمودن این توقعات نیز سنگین تر شده است.

انصاری در ادامه با بیان اینکه توسعه و گسترش شهر و جمعیت شهری از یک سو و فراهم نشدن زیرساخت ها و رفاه متناسب با این جمعیت بر مشکلات عمران شهری در این شهرستان افزوده است.

استاندار زنجان موضوع اشتغال شهرستان خرمدره را از موضوعات مهم و قابل توجه دانست و با اشاره به نرخ ۸/۱۵ درصدی بیکاری این شهرستان در سال ۹۱،

توجه دانست و با اشاره به نرخ ۸/۱۵ درصدی بیکاری این شهرستان در سال ۹۱، توجه دانست و با اشاره به نرخ ۸/۱۵ درصدی بیکاری این شهرستان در سال ۹۱، توسعه خدمات گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری نمود: با توجه به پتانسیل بالای شهرستان در بخش آب، خاک و کشاورزی و نیروی انسانی توانمند، جهت رونق اقتصادی این شهرستان می توان برنامه ریزی ویژه ای ایجاد شود.

استاندار زنجان موضوع اشتغال شهرستان خرمدره را از موضوعات مهم و قابل توجه دانست و با اشاره به نرخ ۸/۱۵ درصدی بیکاری این شهرستان در سال ۹۱، تصریح داشت: توسعه خدمات فنی، صنایع از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی و توسعه خدمات گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد.

انصاری نقش مردم در تحقق شعار سال را مهم عنوان نمود و افزود: مردم می توانند توانمندی های خود را در قالب سرمایه گذاری در پروژه های مختلف شهرستان بکار گیرند.

گفتنی است در پایان از خدمات رحیم نوری پور فرماندار سابق تقدیر بعمل آمد و جمشید شیخی بعنوان فرماندار جدید شهرستان خرمدره معرفی شد.

اشتغال بیکاری خاک سرمایه گذاری فرماندار کشاورزی گردشگری مراسم تودیع و معارفه مشکلات نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر