کد خبر: 157631 A

فرماندار شهرستان خرمدره انتخاب شد؛

فرماندار جدید شهرستاتن خدابنده دارای مدرک لیسانس برنامه ریزی خود را از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۶۸ و مدرک فوق لیسانس مدیریت از طریق آزمون مرکز مدیریت دولتی را در سال ۱۳۸۱ اخذ کرده است.

همزمان با آغاز سال۱۳۹۳فرماندار شهرستان خدابنده با حضور استاندار و مسئولین استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، جمشید شیخی فرماندار جدید شهرستان خرمدره متولد ۱۳۳۹ استو دارای سابق کاری مفید برای امور اجرایی در این سمت.

وی مدرک لیسانس برنامه ریزی خود را از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۶۸ و مدرک فوق لیسانس مدیریت از طریق آزمون مرکز مدیریت دولتی را در سال ۱۳۸۱ اخذ کرده است.

از سوابق و فعالیت کاری شیخی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

نماینده جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی در معاونت جنگ آموزش و پرورش استان تهران به منظور بررسی تنگنا‌ها و مشکلات آموزشی رزمندگان ۱۳۶۶ نماینده جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی در سازمان یونسکو ۱۳۶۶ عضو تیم راه اندازی مرکز آموزش سیاسی وزارت کشور از سوی جهاد دانشگاهی ۱۳۶۷

نمایند ه مرکز اموزش سیاسی وزارت کشور در دفتر گسترش وزارت فرهنگ و آموزش

عالی برای طراحی دورهای کاردانی، کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد برای وزارت کشور و استانداری ها۱۳۶۹

نماینده تام الاختیار مرکز آموزش سیاسی وزارت کشور در دانشکده‌های علوم اجتماعی، دانشکده مدیریت و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نماینده تام الاختیار مرکز آموزش سیاسی وزارت کشور در دانشگاه امام حسین(ع) تهران در سال ۱۳۷۰ عضو ثابت شورای آموزش استانداری زنجان با حکم جناب آقای رازانی در سال ۱۳۷۱

رئیس گروه آموزش و تجهیز نیروی انسانی دفتر برنامه ریزی استانداری از سال۱۳۷ا لغایت ۱۳۸۲ مدرس دوره‌های آموزشی یکساله ویژه دهداران در دورس، رهبری و رشد توسعه ملی، سازمان و مدیریت، آشنایی با نهاد‌ها و سازمان‌ها و روش تحقیق از سال۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۷ معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی از سال ۱۳۸۲

آموزش و پرورش استان امام حسین حقوق دانشگاه تهران دوره های آموزشی شهید بهشتی فرماندار فرماندار شهرستان معاون نیروی انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر