کد خبر: 145497 A

مدیر کمیته امداد شهرستان طارم خبرداد:

مدیر کمیته امداد شهرستان طارم از افتتاح شبکه نیکوکاری در این شهرستان خبر داد.

مدیر کمیته امداد شهرستان طارم از افتتاح شبکه نیکوکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از زنجان، مدیر کمیته امداد شهرستان طارم، گفت: اداره امور این مراکز توسط مردم موجب می‌شود، خود اهالی محل در جریان فرآیند جمع‌آوری و توزیع کمک و رساندن آن به نیازمندان مشارکت داشته و این انگیزه‌ای برای کمک بیشتر به محرومان شود.

عمران صفری اظهار کرد: کمیته امداد در راستای ارائه خدمات بهتر به محرومان جامعه اقدام به افتتاح مراکز نیکوکاری می‌کند.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه‌های نیکوکاری در راستای تکمیل طرح جامع مسجد محوری در حال انجام است، گفت: با ایجاد این مراکز نیکوکاری علاوه بر جمع‌آوری کمکهای مردمی، خدمات عمومی کمیته امداد نیز ارائه می‌شود.

صفری با بیان اینکه شبکه‌های نیکوکاری توسط خود مردم و اهالی محلی که شبکه نیکوکاری تاسیس شده اداره می‌شود، تاکید کرد: اداره امور این مراکز توسط مردم موجب می‌شود، خود اهالی محل در جریان فرآیند جمع‌آوری و توزیع کمک و رساندن آن به نیازمندان مشارکت داشته و این انگیزه‌ای برای کمک بیشتر به محرومان شود.

وی در ادامه با اشاره به اهداف ایجاد مراکز نیکوکاری امداد محله تصریح کرد: توانمندسازی محرومان و کاهش فقر در جامعه، تقویت کارکرد اجتماعی مساجد، شناسایی نیازمندان واقعی محله و ارائه خدمت به آنان در محل سکونت، ترویج سنتهای حسنه اسلامی و توسعه مشارکتهای مردمی از اهداف ایچاد این مراکز است.

جامعه فقر کمیته امداد مسجد نیکوکاری شهرستان مدیر افتتاح شبکه طارم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر