کد خبر: 138478 A

در حال حاظر با شرایط ویژه‌ای که در بحث‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین کشور‌های دیگر صورت گرفته است، راه اندازی این نمایندگی در استان به خصوص در کارهای حجاج برای استان یک ویژگی مثبت است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: بخشی از امکانات جهت راه اندازی دفتر در سطح وزارت امور خارجه انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: با راه اندازی این دفتر تردد اساتید دانشگاه‌های بین المللی که از اساتید خارجی استفاده می‌کنند و همچنین ایرانیان مقیم خارج، سرمایه گزاران خارجی، برگزاری کنفرانس‌های بین المللی در استان و روابط اقتصادی که با کشور‌هایی همچون ترکیه و اوگاندا این مناسبات برقرار شده است بهتر می‌تواند خدمات ارائه نمایند.
شهبازی معاون سیاسی و امنیتی استانداری در جلسه هماهنگی راه اندازی نمایندگی امور خارجه با بیان اینکه با هماهنگی وزارت خارجه به جهت حضور دفتر اتباع امور خارجه و حضور یک نماینده در استان امری ضروری است گفت: در حال حاظر با شرایط ویژه‌ای که در بحث‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین کشور‌های دیگر صورت گرفته است، راه اندازی این نمایندگی در استان به خصوص در کارهای حجاج برای استان یک ویژگی مثبت است.
معاون سیاسی و امنیتی با اشاره به راه اندازی این نمایندگی در استان از مراجعات ضروری به تهران کاسته خواهد شد افزود: بخشی از امکانات جهت راه اندازی دفتر در سطح وزارت امور خارجه انجام شده است.
وی در ادامه این جلسه خاطر نشان کرد: با راه اندازی این دفتر تردد اساتید دانشگاه‌های بین المللی که از اساتید خارجی استفاده می‌کنند و همچنین ایرانیان مقیم خارج، سرمایه گزاران خارجی، برگزاری کنفرانس‌های بین المللی در استان و روابط اقتصادی که با کشور‌هایی همچون ترکیه واوگاندا این مناسبات برقرار شده است بهتر می‌تواند خدمات ارائه نمایند.
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه‌های امنیتی، اقتصادی، هوایی، برنامه‌هایی که در تسریع و راه اندازی این دفتر همکاری دارند برای جلسه بعد ارائه گزارش نمایند.

اجتماعی و فرهنگی استان زنجان امور خارجه ترکیه سرمایه وزارت امور خارجه وزارت خارجه راه اندازی دفتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر