مدیرکل بهزیستی استان زنجان خبرداد:

ایلنا: مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: ۱۹ درصد خانوار استان به تعداد ۲۴ هزار و ۸۱۳ خانوار زنجانی تحت پوشش سازمان بهزیستی…

پربازدیدترین