کد خبر: 168803 A

مدیر عامل موسسه مطالعات زنان در گفتگو با ایلنا:

«دفا‌تر امور زنان دو وظیفه دارند یکی از این وظایف رسیدگی به امور زنان پرسنل و اقدام در جهت توان افزایی آنهاست و وظیفه دوم برقراری ارتباط میان دستگاه متبوعشان با عموم زنان برای اجرای برنامه‌ها و ظایف آن دستگاه‌ها است.»

مدیر عامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با تشریح وظایف دفا‌تر امور زنان گفت: دفا‌تر امور زنان، بدون محتوا و برنامه ریزی مناسب، می‌تواند کارکردی برعلیه زنان داشته باشد.

«منیر آمدی قمی» مدیر عامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد نقش دفا‌تر امور زنان در نهادهای مختلف مانند وزارت خانه‌ها، استانداری‌ها و… گفت: دفا‌تر امور زنان می‌توانند هم کارکرد مثبت داشته باشند و هم منفی. اگر این دفا‌تر تنها فرمی بدون محتوا باشند ساختار خوبی نخواهد بود، در واقع این ساز و کار بدون محتوا و برنامه ریزی مناسب، می‌تواند کارکردی برعلیه زنان داشته باشد.

این فعال حوزه زنان ادامه داد: اما اگر این دفا‌تر دارای محتوا باشند، هماهنگ با معاونت امور زنان و خانواده و با برنامه ریزی و در جهت بهبود وضعیت زنان اقدام کند به طور یقین ساختار مثبتی خواهند بود.

آمدی در مورد وظایف این نهاد‌ها گفت: این دفا‌تر دو وظیفه دارند یکی از این وظایف رسیدگی به امور زنان پرسنل و اقدام در جهت توان افزایی آنهاست و وظیفه دوم برقراری ارتباط میان دستگاه متبوعشان با عموم زنان برای اجرای برنامه‌ها و ظایف آن دستگاه‌ها است.

وی افزود: برای نمونه دفتر امور زنان وزارت نیرو وظیفه دارد علاوه بر آنکه به امور زنان پرسنل خود رسیدگی کند، مثلا در بحثصرفه جویی برنامه‌های لازم را برای مشارکت و تاثیر گذاری بر روی عموم زنان جامعه را اجرا کند.

این فعال حوزه زنان در مورد ارزیابی عملکرد دفا‌تر امور زنان گفت: هنوز برای ارزیابی این دفا‌تر در دولت جدید زود است اما در دولت گذشته این دفا‌تر تنها یک فرم بودند درحالیکه دغدغه ما بیشتر محتوای این ساختار است.

دفاتر امور زنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر