کد خبر: 135775 A

رئیس جمهور در جمع استانداران:

حقوق شهروندی در قدم اول، اجرای فصل سوم قانون اساسی است. تمام شهروندان ایرانی از نظر حقوق شهروندی مانند نژاد، قوم، محل جغرافیایی و جنسیت با هم برابر و مساوی هستند.

ایلنا: روحانی در جمع استانداران گفت: من به وزرایم توصیه کردم که در شرایط مساوی برای انتخاب معاونین و مدیران کل، اگر خانم و آقایی شرایط مساوی دارند، ترجیح بر خانم است تا آنکه بتوانیم بی‌عدالتی های سالهای گذشته در سالهای بعد قدم به قدم جبران کنیم.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور کشورمان در اولین همایش استانداران گفت: حقوق شهروندی در قدم اول، اجرای فصل سوم قانون اساسی است. تمام شهروندان ایرانی از نظر حقوق شهروندی مانند نژاد، قوم، محل جغرافیایی و جنسیت با هم برابر و مساوی هستند. همه باید احساس تساوی در برابر قانون و فرصت‌های اجتماعی را داشته باشند، اولین قدم عدالت اجتماعی فرصت برابر برای همه مردم هست.

وی افزود: زنان ما باید این باور و این احساس را به طور کامل در زندگی شان لمس کنند که جنسیت معیاری برای امتیاز فردی برفرد دیگر نیست. من به وزرایم توصیه کردم که در شرایط مساوی برای انتخاب معاونین و مدیران کل اگر خانم و آقایی شرایط مساوی دارند، ترجیح بر خانم است. تا آنکه بتوانیم بی‌عدالتی های سالهای گذشته در سالهای بعد قدم به قدم جبران کنیم.

دکتر روحانی در ادامه گفت: اقلیت‌های قومی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. هیچ فرقی در ایرانیت بین این قوم و آن قوم وجود ندارد، هیچ تفاوتی بین فارس و کرد و ترک و ترکمن و بلوچ و لر و عرب و دیگر اقوام در کشور وجود ندارد. همه ایرانی هستند و همه در پناه جمهوری اسلامی ایران و زیر پرچم قانون اساسی هستند، حقوق همه آنها باید محفوظ باشد. باید زمینه فعالیت و رشد را برای همه آنها آماده کنیم. همه ایرانی‌ها باید به ایرانی بودنشان افتخار کنند و یک بخشی از این کار بر دوش شما استانداران محترم است. حقوق شهروندی را بعد از اینکه نهایی شد، پیشنهادات فراوانی را دریافت کردیم و چون خیلی از مردم خواستار تمدید مهلت ارائه پیشنهاد شدند، یک ماه دیگر برای دریافت این پیشنهادات تمدید کردیم.

جمهوری اسلامی ایران جنسیت حقوق رئیس جمهور رشد زنان قانون قانون اساسی خانم مساوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر