کد خبر: 212560 A

یک اقتصاددان:

«میزان دستمزد کل که بالا‌تر از حداقل دستمزد است می‌تواند تابع میزان متغیر بهره وری و در شرایط اقتصادی و مشاغل گوناگون متفاوت باشد اما اگر در محاسبه حداقل دستمزد هم روش بهره وری اعمال شود، این مسئله در تضاد با نظام دستمزد منصفانه است.»

یک اقتصاددان در واکنش به تلاش‌های اخیر برای تدوین نظام تعیین دستمزد کارگران بر اساس بهره‌وری گفت: میزان حداقل دستمزد در یک سال مشخص و برای همه مشاغل باید ثابت باشد و محاسبه آن بر اساس میزان متغیر بهره‌وری در مشاغل مختلف منصفانه نیست.

حسین راغفر در گفتگو با ایلنا با بیان این مطلب که نظام دستمزد منصفانه به عوامل متعددی بستگی دارد اظهار داشت: سهم عوامل مختلف مانند ریسک محصول، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: باید ریسک تولید بین کارگر و کارفرما به طور منصفانه تقسیم شود و یک نظام بهینه ریسک حاکم باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مزد شامل یک بخش ثابت یا‌‌ همان حداقل دستمزد است، خاطر نشان کرد: برای اینکه نظام دستمزد منصفانه باشد باید یک مقدار حداقلی و ثابت از دستمزد در همه مشاغل در نظر گرفته شود که شرایط تعیین آن را قانون کار بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین کرده است.

وی در ادامه افزود: میزان دستمزد کل که بالا‌تر از حداقل دستمزد است می‌تواند تابع میزان متغیر بهره وری و در شرایط اقتصادی و مشاغل گوناگون متفاوت باشد اما اگر در محاسبه حداقل دستمزد هم روش بهره وری اعمال شود، این مسئله در تضاد با نظام دستمزد منصفانه است.

راغفر با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: در آمریکا با وجود اینکه بهره وری نیروی کار از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است اما حداقل دستمزد سال هاست که ثابت مانده و این امر باعت شده است کارگران در وضعیت اقتصادی نامناسب مجبور باشند بیشتر کار کنند تا بتوانند درآمد خود را حفظ کنند.

وی دلیل این امر را وجود کارگران مهاجر از کشورهای دیگر در آمریکا دانست که حاضرند با دستمزد کمتری نسبت به شهروندان آمریکایی کار کنند و به دلیل وجود یک سپاه ذخیره از بیکاران و رقابت نابرابر در بازار کار، کارفرمایان قادرند مطالبات خود را به دولت تحمیل کرده و میزان حداقل دستمزد پایینی را پرداخت کنند.

مزد و بهره‌وری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر