کد خبر: 179694 A

دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و دستیار مدیر اجرایی برنامه عمران ملل متحد UNDP در امور آسیا و پاسیفیک روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۳ با قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دیدارکرد.

آقای «هاولیانگ شو» دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و دستیار مدیر اجرایی برنامه عمران ملل متحد UNDP در امور آسیا و پاسیفیک روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۳ با «محمدتقی حسینی» قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل دیدارکرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از این دیدار رایزنی و هماهنگی در مورد پروژه های مشترک سازمان ملل متحد با کشورمان عنوان شده است.
در این دیدار آقای گری لوئیس نماینده مقیم دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران و آقای مورالی جانشین نماینده مقیم دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران نیز حضور داشتند.

در این نشست برنامه های همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه عمران ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت.
«محمدتقی حسینی» با اشاره به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع محرومیت و فقرزدایی و ارتقاء حمایت اجتماعی در سطح ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این راه از تمام امکانات خود استفاده خواهد کرد.

وی افزود: سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید ویژه ای به موضوع فقر زدایی و توانمندسازی اقشار ضعیف تر و ایجاد توسعه متوازن دارند.

وی با معرفی وزارت تعاون، ‌کار ور فاه اجتماعی به عنوان گسترده ترین وزارتخانه در جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت های زیادی نیز در بحثتوسعه کشور به عهده دارد، گفت: این وزارتخانه برخی از پروژه های مشترک را با سازمان ملل متحد در دست اجرا دارد و ضمن خرسندی از این همکاری ها، آمادگی دارد تا در خصوص همکاری و مشارکت در کلیه زمینه های مرتبط با توسعه و حمایت اجتماعی با برنامه عمران ملل متحد مشارکت نماید.

آقای شو در این دیدار از تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران برای رفع محرومیت، فقرزدایی و توسعه حمایت های اجتماعی تقدیر کردند.

وی به برنامه سیستم های حمایتی قوی ایران اشاره کرد و گفت: حمایت اجتماعی بیانگر توسعه اقتصادی است و باید از رویکردهای زمان مند مناسب برای اجرای پروژه های مرتبط استفاده کرد و سعی نمود جوامع محلی را برای مشارکت بیشتر متعهد و درگیر نمود. ایشان همکاری های توسعه ای جنوب– جنوب و بهره مندی از تجارب موفق سایر کشورها وتبادل تجارب میان کشورهای دارای الگوهای موفق را ضروری دانستند.

در پایان دیدار حسینی به همکاری های جنوب - جنوب برای آموزش متقاضیان افغانی، عراقی و برخی کشورهای آفریقایی که در حال حاضر در حال اجرا می باشد، اشاره کرد.

وی همچنین به امضای یادداشت تفاهم همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای پروژه مشاغل سبز نیز اشاره کرد و زمینه های همکاری با دفتر عمران ملل متحد در خصوص موضوعات حمایت اجتماعی، فقرزدایی و رفع محرومیت را برای اقدام مشترک مورد تأکید قرار داد

حسینی همچنین یادآور شد: ریاست کارگروه فقرزدایی در پروژه های همکاری مشترک با برنامه عمران ملل متحد به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

امور بین الملل ایران جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی سازمان ملل سازمان ملل متحد مقام معظم رهبری ملل متحد وزارتخانه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر