کد خبر: 179475 A

عضو هیات مدیره تأمین اجتماعی:

عضو هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی از تهیه وتصویب بودجه شرکت های تابعه این سازمان خبر داد و افزود: برای نخستین بار بودجه شرکت های تابعه سازمان قبل از مجمع شرکتها بررسی وتهیه شد.

عضو هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی از تهیه وتصویب بودجه شرکت های تابعه این سازمان خبر داد و گفت: برای نخستین بار بودجه شرکت های تابعه سازمان قبل از مجمع شرکتها بررسی وتهیه شد.

به گزارش ایلنا، «محمدحسین مهدوی‌ عادلی» با اعلام این خبر گفت: تهیه وتصویب بودجه شرکت های زیر مجموعه سازمان طی جلسات کارشناسی وتخصصی به تصویب هیات مدیره این سازمان رسید.

وی اظهار کرد: همچنین مقرر شد در آینده شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی به سوی بودجه ریزی عملیاتی پیش روند وبرنامه های استراتژیک پنج ساله تدوین کنند.

مهدوی عادلی افزود: درسالهای آتی بودجه شرکت های زیر مجموعه تأمین اجتماعی همزمان با بودجه این سازمان بررسی وتصویب می شود تا چارچوب های مشخصی برای برنامه های سالانه مشخص شود.

وی ادامه داد: با تلاش وهمراهی گسترده شرکت ها وبخش های مسئول در سازمان تأمین اجتماعی، بودجه شرکتهای تابعه تهیه وتصویب شد.

عضو هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: پس از تصویب بودجه شرکتها به سمت تشکیل مجامع سالانه شرکتها حرکت کردیم و تعدادی از مجامع شرکتها نیز تشکیل شد.

مهدوی عادلی تشکیل به موقع مجمع شرکتهای زیر مجموعه تأمین اجتماعی را از دستاوردهای اخیر سازمان دانست که در سالهای گذشته کمتر به آن توجه می شد.

وی افزود: همچنین استراتژی سازمان در رابطه با سرمایه گذاری شرکت های تابعه توسط معاونت اقتصادی تهیه وکارگروه سرمایه گذاری هیات مدیره سازمان آن را اصلاح کرده است.

وی ادامه داد: برنامه استراتژیک با حضور مدیر عامل واعضای هیات مدیره ومدیران شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد وپس از اخذ نظرات تخصصی کارشناسان به منظور عملیاتی شدن به شرکتها ابلاغ می شود.

مهدوی عادلی اظهار داشت: در این استراتژی شرکت های کم بازده، زیان ده وکوچک مقیاس وشرکتهایی که با استراتژی کلی سرمایه گذاری سازمان هماهنگی ندارند، مورد بررسی ودلایل زیان دهی آنها آسیب شناسی ودر خصوص ادغام یا واگذاری آنها تصمیم گیری می شود.

وی ایجاد شفافیت در سرمایه گذاری، نگاه اقتصادی به شرکتهای تابعه وتوجه به بهره وری بالا و بهره مندی از مدیران کارآمد ومتخصص را از اولویتهای بخش اقتصادی تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: توجه به این عوامل حضور قدرتمند شرکتهای سازمان در سطح بین المللی را موجب خواهد شد.

بودجه بهره وری سرمایه گذاری کارشناسی هیات اجتماعی تأمین تابعه شرکتها وتصویب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر