کد خبر: 179440 A

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در حوزه مطالعات جمعیت و سالمندی یادداشت تفاهم امضا کردند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در حوزه مطالعات جمعیت و سالمندی یادداشت تفاهم امضا کردند.

به گزارش ایلنا، این یادداشت تفاهم به منظور اجرای برنامه کاری سالانه این وزارتخانه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از برنامه کشوری سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ در حوزه سالمندی است.

بر اساس این گزارش، یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امضای محمدتقی حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و آقای هولکی اوز نماینده جمعیت سازمان ملل متحد در تهران رسید.

آقای حسینی، طرفین با تاکید بر اهمیت موضوع مطالعات جمعیتی و به ویژه مسائل مرتبط با سالمندان به ضرورت همکاری در این زمینه تاکید کردند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین المل در این رابطه گفت: امضای این سند در راستای برنامه کشوری است که قبلا بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد امضا شده است و هم اکنون پروژه های مشترک متعددی بین دستگاههای مختلف در جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد در حال اجراست.

وی افزود: برنامه کشوری برای دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ منعقد شده است و حوزه های مختلف مبارزه با فقر، توانمندسازی، مسائل بهداشتی و حفظ محیط زیست را در بر می گیرد. در همین راستا موضوع سالمندی اهمیت زیادی پیدا می کند و با توجه به بررسی و بازبینی سند ملی راهبرد سالمندی، انجام مطالعات دقیق و کارشناسی و استفاده از تجربیات بین المللی برای اتخاذ سیاست های موثر و واقع بینانه ضرورت دارد.

حسینی تاکید کرد: بررسی و بازبینی پیش نویس سند ملی راهبرد سالمندی با همکاری شورای ملی سالمندان در حال اجراست و یافته های پروژه مطالعاتی مشترک بین این وزارتخانه و صندوق جمعیت ملل متحد به این فرایند کمک خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات برای تهیه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به انجام مطالعات کارشناسی قبل از تهیه برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل گفت: یکی از اهداف اصلی برنامه اقدام مشترک افزایش ظرفیت های ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و کاربرد اطلاعات جمعیتی به تفکیک به منظور تصمیم گیری، تدوین سیاست های مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی و پایش دستاوردهای ملی با عنایت به شاخص های مربوط به اهداف توسعه هزاره می باشد.

وی تصریح کرد: در این راستا انتظار می رود اجرای یادداشت تفاهم منعقده به بهبود ظرفیت های ملی و محلی در تدوین سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار انسانی و مبارزه با فقر کمک کند.

در ادامه آقای «هولکی اوز» نماینده صندوق جمعیت ملل متحد با اشاره به اهمیت همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد گفت که موضوع جمعیت و سالمندی به عنوان یک موضوع جهانی است و دغدغه های زیادی را در کشورهای مختلف ایجاد کرده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: صندوق تلاش می کند تا تجارب جهانی را در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و از تجربیات موفق ایران در برنامه های جهانی خود نیز استفاده کند.

وزارت کار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر