کد خبر: 172978 A

مدیرکل کار بوشهر:

تبعیت از ضریب ریالی جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل الزامی است / با گذشت بیش از یک دهه از صدور این دستورالعمل اجرای مفاد آن بایستی تا به حال نهادینه شده باشد و تمامی شرکت های پیمانکار در زمان عقد قرار داد پیمانکاری بر اساس ماده ۱۳ قانون کار موظف به پیش بینی تکالیف ناشی از دستورالعمل بوده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: تبعیت از ضریب ریالی جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده توسط پیمانکار الزامی می باشد.

به گزارش ایلنا «حمیدرضا پناه» افزود: با گذشت بیش از یک دهه از صدور این دستورالعمل اجرای مفاد آن بایستی تا به حال نهادینه شده باشد و تمامی شرکت های پیمانکار در زمان عقد قرار داد پیمانکاری بر اساس ماده ۱۳ قانون کار موظف به پیش بینی تکالیف ناشی از دستورالعمل بوده اند.

وی در خصوص اجرای ماده ۳۸ و تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی تصریح کرد: این قوانین به منظور رفع هر گونه تبعیض بین کارگران شاغل در شرکت های خدماتی و شرکت های پیمان دهنده صادره شده و لازمه رفع تبعیض این است که شاغلین در مشاغل هم ارزش در شرایط یکسان، مزد یکسان دریافت نمایند.

پناه در ادامه اظهار داشت: پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی بایستی علاوه بر مزد شغل، سایر عناصر از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار و نظایر آن ها را طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی می شود را به کارکنان خود پرداخت نمایند.

استان بوشهر جدول قانون کار کار و رفاه اجتماعی مزد مشاغل طبقه بندی الزامی تبعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر